Diakenen uiten zorgen over kabinetsbeleid

Diakenen uiten zorgen over kabinetsbeleid

Diakenen uit de Protestantse Kerk vinden dat het loslaten van de norm van 0,7 procent van het bruto nationaal product voor ontwikkelingssamenwerking een kortzichtige keuze voor eigenbelang is. Daarmee leveren ze kritiek op de plannen van het nieuwe kabinet.

Ruim duizend diakenen en leden van kerkelijke commissies voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking leverden deze kritiek tijdens de Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 17 november. Namens hen wil Kerk in Actie met leden van de regering in gesprek gaan.

Niet alleen over de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking, maar ook over de koopkrachtcijfers die voor groepen in de samenleving minder rooskleurig kunnen uitvallen dan ze worden voorgesteld, wil Kerk in Actie in gesprek gaan. De eenzijdige gerichtheid op economische groei in eigen land staat uiteindelijk de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en eerlijke samenleving in de weg. Een van de diakenen riep de regering ertoe op de zwaksten van de samenleving in beeld te houden en mogelijkheden te geven om zichzelf te verbeteren.

De koopkrachtplaatjes staan al jaren ter discussie, omdat in de berekeningen wordt uitgegaan van een gemiddelde leefsituatie, terwijl in werkelijkheid door veranderende omstandigheden en een opeenstapeling van maatregelen een financieel kwetsbare situatie kan ontstaan. Er werd een oproep gedaan “om ervoor te zorgen dat mensen niet vermalen worden tussen de regels. Regels zijn belangrijk, maar mensen iets meer”.

Verder vinden de diakenen dat de strafbaarstelling van illegaliteit voor uitgeprocedeerde asielzoekers leidt tot onnodige criminalisering van mensen. Het is bovendien onwenselijk dat, zoals staat in het regeerakkoord, iemand zonder geldige verblijfspapieren voor altijd als illegaal wordt bestempeld. Door dit beleid staan duizenden mensen op straat en krijgen ze niet de gelegenheid om een normaal leven te leiden. Een van de aanwezige diakenen verzuchtte: “Soms schaam ik me voor Nederland. Best vaak eigenlijk”.

Kerk in Actie heeft waardering voor de nieuwe koers die het Kabinet is ingeslagen, waarbij het slaan van bruggen centraal staat en waarin maatregelen zijn genomen die beogen om de pijn van de bezuinigingen evenwichtig te verdelen. In de kerken zijn de diakenen degenen die als eersten signaleren hoe beleid op sociaal gebied uitpakt.

Deel dit