Ds. en social media, vloek of zegen?

Ds. en social media, vloek of zegen?

Op maandag 4 februari 2013 organiseert de VVP Noord-Holland haar jaarlijkse studiedag voor predikanten. Op een mooi landgoed in Bergen komen predikanten bijeen voor een nuttige maar ook heel aangename studiedag met als onderwerp: ds. en social media!

De zogenaamde Social Media zoals o.a. Facebook, Linked-in, Twitter  spelen een steeds belangrijker rol in onze samenleving. Je ziet dat bijvoorbeeld in de politieke arena. Met enkele kreten via Twitter weten politici een debat te forceren.  Ook jongeren zie je volop met deze media in de weer. Voor niet ingewijden is het vrij moeilijk te doorzien welke trends in het gebruik van deze media te bespeuren zijn. En welke risico’s er mogelijk aan kleven. Tegelijk komt de vraag op of we deze instrumenten mogelijk kunnen inzetten voor effectievere communicatie. Bijvoorbeeld ook bij ideële instellingen of bij kerken. We hebben hier duidelijk te maken met een fenomeen dat om serieuze nadere kennismaking vraagt. Daarom is er voor gekozen om dit het thema van onze studiedag te laten zijn.

Eric van den Berg schrijver van het handboek Kerk en Internet (2011) en Kerk en Social Media (2012) en Aart Mak (o.a. winnaar van een webfish award en wat dat precies inhoud zal hij zelf vertellen!) zullen ons iets vertellen over do’s en don’t ‘s van sociale media. We proberen een mix te vinden tussen basiskennis voor mensen die er weinig tot niets van weten, maar ook informatie uit te wisselen voor mensen die in hun werk al veelvuldig gebruik maken van de social media. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: wat zijn nu precies  social media, waarin zitten overeenkomsten en verschillen, wat zijn de kansen en risico's, welke trends tekenen zich af en wat zijn de toekomstverwachtingen. Er zal die dag voldoende gelegenheid zijn om met de inleiders in gesprek te gaan en de kennis te verdiepen.

Datum:         Maandag 4 februari 2013

Plaats:          Conferentiecentrum: ‘de Haaf’, Natteweg 9 in Bergen (zie ook: www.haaf.nl)

Tijd:               10.00-16.00 uur

Kosten:         25 euro (inclusief lekkere lunch!)

Opgave:       Henri Frölich, E: ahfrolich@planet.nl

De studiedag “Dominee en social media, vloek of zegen?” van de VVP N-H is erkend in het kader van het Open erkende aanbod binnen de Permanente Educatie. Aan deelname aan deze studiedag wordt 0,25 studiepunt toegekend.

Aan de deelnemers zal een bewijs van deelname verstrekt worden, waarop ook het aantal toegekende studiepunten staat vermeld. Dit aanbod staat ook vermeld in het overzicht van open erkend aanbod, dat te downloaden is van de website van de PE.

 

Deel dit