'Dominee, haal je hakken uit het zand!'

'Dominee, haal je hakken uit het zand!'

De Protestantse Kerk vergaderde afgelopen week over een nieuw soort voorgangers, verbonden aan onder meer pioniersplekken.

Dit leverde veel discussie op. Is er sprake van een uitholling van het ambt als een voorganger niet langer theologie heeft gediscussieerd?

Alke Liebich, voorzitter van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, is niet zo angstig. Lees hier haar open brief:


Bij iedere ontwikkeling omtrent predikantschap gaan bij sommige collega's de hakken in het zand. Naar aanleiding van de (zoveelste) beraadslaging over de positie van de HBO-theoloog in de Protestantse Kerk was het Ad van Nieuwpoort die in dagblad Trouw reageerde (vrijdag 26 april). Hij stelt dat het ter sprake brengen van de Bijbel voor mensen van nu om specifieke en gerijpte vaardigheden vraagt. Dat onderschrijf ik. Dat hij deze vaardigheden koppelt aan het academische reflectieniveau en de kennis van de oorspronkelijke talen onderschrijf ik niet.

Een predikant is geen literair archeoloog. Ook vind ik de nadruk op deze vaardigheden eenzijdig. Het beroepsprofiel van de predikant kent behalve de exegetische en hermeneutische vaardigheden (omgaan met de bronnen, m.n. de Bijbel) veel meer: agogische, zelfreflectieve en uiteraard pastorale vaardigheden om maar een paar te noemen. 

Noem één vrij beroep dat niet zo nu en dan flink verandert onder invloed van de ontwikkelingen in de samenleving. Ook de predikant zal daaraan moeten geloven. Natuurlijk kun je je afvragen of de Protestante Kerk eenzijdig de richting van de ontwikkeling moet aangeven, maar dat er een ontwikkeling ís kun je niet ontkennen.

Op iedere poging tot sturing door de Protestantse kerk volgt echter dezelfde reflex, je kunt erop wachten: bij de verandering van studieverlof naar een permanente educatie, bij de voorstellen voor meer flexibilisering en ga zo maar door. Maar met de hakken in het zand of nukkig de armen over elkaar kom je niet ver. Het wordt hoog tijd dat predikanten dat onder ogen zien en als beroepsgroep hierover met elkaar, en met de HBO-collega's en pioniers in gesprek gaan.

Het zal bij alle diversiteit niet meevallen - maar laten we niet eindigen als de mopperende opa's op het balkon van de Muppet show: potsierlijk en niet serieus te nemen. 

Alke Liebich

Deel dit