'Er is behoefte aan maaltijdsvieringen'

'Er is behoefte aan maaltijdsvieringen'

In de kerken zouden vaker maaltijdsvieringen moeten plaatsvinden. Daar pleit de remonstrantse predikant Peter Korver voor.

Korver schreef daarom het boekje ‘De maaltijd die verbindt’. Hij deed hiervoor onderzoek naar de beleving van avondmaalsvieringen in vrijzinnige gemeenten. In het boekje staan ook tips en handleidingen voor het organiseren van maaltijden die verbinden. 

Enkele vragen aan de auteur:

Waarom ben je onderzoek gaan doen naar de beleving van maaltijdvieringen?

Vanwege de grote ongemakkelijkheid die er is in veel vrijzinnige gemeentes rond het avondmaal. Nogal wat mensen hebben onaangename herinneringen aan deze vieringen in de kerk van hun jeugd. De traditionele instellingswoorden als ‘dit is mijn bloed dat vergoten wordt tot vergeving van zonden’ stoot hen af. Ook het gegeven dat het avondmaal voornamelijk met Witte Donderdag of Goede Vrijdag en bij de gedachtenis van de overledenen ‘gevierd’ wordt, maakt het weinig vreugdevol.

In de vrijzinnigheid is weinig theologisch onderzoek gedaan naar het avondmaal. Er komen in de nabije toekomst nu twee dissertaties, van Yvonne Hiemstra en Iris Speckman. Ik wilde een concreet onderzoek doen naar de uitvoeringspraktijk en suggesties doen voor meer en andere mogelijkheden.

Wat zijn uw belangrijkste uitkomsten? Wat zijn nu typisch vrijzinnige avondmaalsvieringen?

Van de 32 voorgangers die meededen aan mijn onderzoek, vierde 30% het avondmaal één keer per jaar in hun gemeente, 23% twee keer. Dat is een meerderheid die zich beperkte tot de dagen die er als vanzelf een zwaarmoedig karakter aan geven.

Ruim een derde echter is – onder invloed van het Lima-rapport – vaker gaan vieren, vaak bij de opening van het nieuwe seizoen of het begin van de veertigdagentijd. Er komt dan meer accent op de vreugde van het in de gemeenschap delen van brood en wijn in gedachtenis aan Jezus van Nazareth. Er wordt meer gesproken van Maaltijdviering, of Vreugdemaal, Maaltijd van Brood en Wijn, Delen van brood en wijn.

Wat zou u kerkelijke gemeenten willen aanbevelen?

Om aan te sluiten bij een groeiende behoefte, ook in de buitenkerkelijke wereld, om gemeenschappelijke maaltijden te houden. Samen eten is meer dan jezelf voeden in aanwezigheid van anderen. Het is delen van dat wat ieder mens nodig heeft: voedsel, samen zijn, gemeenschap vormen. Daarom heeft mijn boekje de titel ‘De maaltijd die verbindt’.

Veel gemeentes kennen al een paasontbijt, een adventslunch, een eetgroep, een eenvoudige maaltijd voorafgaand aan de gesprekskring, een buurtmaaltijd, een maaltijd samen met asielzoekers of een wereldmaaltijd. Dit alles overigens niet in plaats van de Maaltijd die ons verbindt met Jezus van Nazareth.  

Wat betekent een avondmaalsviering voor u persoonlijk? 

Een stijlvolle en eerbiedige viering brengt mij dichter bij het geheim van God en verbindt mij sterker met Christus en waar hij voor staat. Het ontroert me en maakt van mijn geloof meer dan een rationele en intellectuele exercitie.

Op zaterdag 2 februari vindt de presentatie van het boek plaats in de vrijzinnige Kapel in Hilversum. Daar zal de schrijver iets laten zien van het ‘spelen met het heilige’ dat hij kende in zijn jeugd. Het geheel zal muzikaal omlijst worden door zijn broer, de pianist Tjeerd Korver.

Er zullen drie theologen een korte inleiding geven over hun ervaringen of visie op 'de maaltijd die verbindt', te weten Claartje Kruijff, vernieuwingspredikant van de remonstrantse gemeente Naarden-Bussum, ds. Evelijne Swinkels, voorganger van Vrijzinnigen en Doopsgezinden Baarn en Monika Rietveld, pastoraal werker bij De Kapel.

De bijeenkomst wordt op een bij deze gelegenheid passende wijze afgesloten, met een kopje soep en een drankje. Het boek is dan ook te koop (€5) en is anders te bestellen via het landelijke bureau van de remonstranten.

Deel dit