Filosoferen via de mail

Filosoferen via de mail

Hoe gaan we met de waarheid om als er meerdere waarheden bestaan? Die vraag legde predikant Karl van Klaveren aan zijn gemeenteleden voor zodat ze iets hadden om over na te denken tijdens de lock down.

Karl, predikant van de Haagse Houtrustkerk en de Adventskerk in Zoetermeer, is zeer actief tijdens de corona-crisis met online kerkdiensten, het schrijven van columns en geregeld mailt hij zijn gemeenteleden met prikkelende gedachten.

‘Voor de corona-crisis hadden we een bloeiende filosofiekring in Zoetermeer,’ vertelt Karl. ‘Daar bespraken we met elkaar uitdagende vraagstukken. Dat kwam uiteindelijk stil te liggen. Jammer, want juist nu hebben mensen de tijd om over iets na te denken.’

Toen diende de actualiteit zich ook nog eens aan. Karl zag op de tv de bestorming van het Capitool en las in dagblad Trouw een artikel waarin de vraag werd gesteld: hoe zit het met de waarheid? Het conflict in Amerika laat namelijk zien dat verschillende waarheden naast elkaar (en tegenover elkaar) kunnen staan.

Daarom daagde Karl mensen uit om te reageren op een prikkelende, filosofische stelling: staat de waarheid op het spel?
Hij vatte het kort samen: ‘Wat voor de één een terrorist is, is voor de ander een vrijheidsstrijder. Stel jezelf de vraag: Hoe kan dat? Hoe kom je daar uit? Of is die impasse niet oplosbaar?’

In korte essays konden de gemeenteleden reageren en Karl was verrast door het grote aantal reacties. Hij bundelde ze in een 35-pagina’s tellend document waarin verschillende opvattingen en gedachten de revue passeren, met uitspraken als: ‘De waarheid ‘op zichzelf’ – absolute waarheid –  bestaat niet’ en: ‘Het hangt in veel situaties af van de omstandigheden of iets de waarheid is of niet. Dus de waarheid is tamelijk betrekkelijk.’

‘Ik ga me erop bezinnen hoe ik op dit alles ga reageren,’ aldus Karl. ‘Dat kan zijn via een preek, een mail of anders. We zouden er ook over kunnen debatteren met elkaar in een gesprek via Zoom of Google Meet.’

Mensen die geïnteresseerd zijn in de reacties, kunnen die opvragen bij Karl via khvanklaveren@gmail.com

Deel dit