Genade als vrijzinnige levenshouding

Genade als vrijzinnige levenshouding

Met een nieuwe visienota wil de Protestantse Kerk (PKN) inzetten op de genade van het geloof. Kunnen vrijzinnigen daar ook mee uit de voeten?

‘Genade is een behoorlijk traditioneel woord dat vrijzinnigen niet snel zullen gebruiken,’ vertelt Erik Jan Tillema, beleidssecretaris van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP), de beweging voor eigentijds geloven die onderdeel is van de PKN. ‘Maar als je gaat bekijken waar dit woord voor staat, dan wordt het ook voor vrijzinnigen herkenbaar.’

De kerk moet het hebben van genade, zo staat in de nieuwe visienota ‘Van U is de toekomst’ die eind juni 2020 door het hoogste bestuursorgaan van de kerk (de synode) is aangenomen. ‘God is de bron van de verrassing, van de liefde en genade die ons toevalt,’ zo staat in de nota. Er wordt mee bedoeld dat God zich ontfermt over de mensen, de genade is een geschenk waardoor de mens geen stuurloos schip op de grote zee is.

‘Achter dat woord schuilt veel traditionele theologie,’ gaat Tillema door. ‘Maar je kunt het ook met meer vrijzinnige woorden beschrijven. Dat niet alles maakbaar is. De mens lijkt oppermachtig, maar het lukt niet om alles naar onze hand te zetten. De uitbraak van het corona-virus is daar een goed voorbeeld van. Als mensen moeten we dus ook openstaan voor wat er gebeurt, wat op ons afkomt. Daar kun je de sturende hand van God in herkennen, je kunt het ook toeval noemen. Het komt er in beide gevallen op neer dat we moeten accepteren dat wijzelf niet alles bepalen.’

‘De visienota heet ‘Van U is de toekomst.’ Ook daarin schuilt dezelfde gedachte: de toekomst is niet door mensen bepaald. Soms moeten we ons gewoon openstellen voor wat er komen gaat. Een onbevangen, nieuwsgierige houding die we soms verleerd zijn. Vrijzinnigen hebben daar ervaring mee en ook met de moeite die dat soms kost. Daarom is het goed dat ook de PKN daar nu meer aandacht voor wil vragen.’

In de visienota staat ook dat de PKN zich midden in de samenleving wil plaatsen en van zich wil laten horen in het publieke debat. Daarnaast blijft zij inzetten op het zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn door middel van het pionieren. De VVP vindt dit positieve ontwikkelingen.

Deel dit