'Gezag van de Bijbel is niet vanzelfsprekend'

'Gezag van de Bijbel is niet vanzelfsprekend'

Hoe kunnen vrijzinnigen de Bijbel lezen? Dat is het uitgangspunt van het boek ‘Weg met de Bijbel’ dat onlangs is verschenen.

Naar aanleiding van dit boek organiseren de VVP, doopsgezinden en remonstranten op vrijdag 9 juni in Haarlem een publieksdag over de Bijbel. Maar hoe belangrijk is de Bijbel eigenlijk voor vrijzinnigen?

De VVP legde Bert Dicou, één van de auteurs van het boek ‘Weg met de Bijbel’ enkele vragen voor:

Waarom dit boek? Er zijn al veel handleidingen om de Bijbel te lezen. Daar kun je een hele bibliotheek vullen.

Dit is een gids voor vrijzinnig bijbellezen. Aan onze kant van de kerk is er vaak een wat ongemakkelijke verhouding met de Bijbel. Vrijzinnigen hebben een sterke behoefte dichtbij het denken van hun eigen tijd te blijven, en daar zit je dan met teksten die twee-, tweeënhalfduizend jaar oud zijn. Voor hen is het niet vanzelfsprekend om aan de Bijbel gezag toe te kennen. En soms niet eenvoudig om de Bijbel als inspiratiebron ter ervaren. Als ze dat wel doen, maken ze vaak een beperkte selectie van verhalen en teksten die ze 'nog' wel interessant vinden.

Wij laten zien dat er een andere benadering mogelijk is, die zowel de Bijbel recht doet als de vragen van nu serieus neemt. Het boek heet 'Weg met de Bijbel' omdat we ons om te beginnen verplaatsen in diegenen die vinden dat de Bijbel nu zo langzamerhand zijn tijd wel gehad heeft. Daarna maken we, gefundeerd, de tegenovergestelde keuze.

Wat is - in 1 zin - voor jou een typisch vrijzinnige manier om de Bijbel te lezen? 

Kritisch, open, met alle ruimte voor eigen vragen, telkens verbindend met de eigen maatschappelijke, culturele en persoonlijke context.

Het boek behandelt vier thema's. Waarom deze? 

Het hadden er veel meer kunnen zijn, maar we hebben er er vier uitgekozen waarmee we het ons/de lezer niet gemakkelijk maken. En die toch hoogst interessante verbindingslijnen laten zien naar actuele maatschappelijke thema's. Het offer van Jezus en Abraham die zijn zoon wil offeren - niet direct iets waarvan je denkt dat je er wat mee kunt. Of allerlei archaïsche bepalingen over schulden en rente. Of visioenen van de vernietiging van de wereld. Waarbij dan blijkt dat jezelf / iets /anderen opofferen in onze samenleving aan de orde van de dag is. Dat Jezus' uitspraak 'zalig de armen' ons ongemakkelijke vragen stelt die ons anders naar onze maatschappij laten kijken, en dat de grote ecologische vragen van deze tijd en de verbeelding ervan in de meest populaire films van dit moment heel dicht staan bij profetische en apocalyptische visioenen, en dat we ook voor onze hoopvolle dromen in de Bijbel uitstekend terechtkunnen.

Jullie leggen in de hoofdstukken steeds een relatie met kunst, cultuur, actualiteit en het dagelijkse leven. Het is een erg aardse benadering. Gaat de Bijbel niet over God en godskennis? 

Een aardse benadering is geen tegenstelling met een theologische benadering. In tegendeel, God is aanwezig in al het aardse. Dat hoort bij het hart van het christelijke geloof. Hemel en aarde zijn zijn schepping. Zijn woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Centrale figuur van ons geloof is een mens van vlees en bloed.

Dit boek gaat over de Bijbel, maar hoe kunnen vrijzinnigen zich verhouden tot andere 'heilige' boeken zoals de Koran? 

Ik meen dat je als christen (hoef je niet eens vrijzinnig voor te zijn) kunt openhouden dat God op nog andere momenten en manieren heeft gesproken dan alleen in Palestina tussen 1000 vChr en 100 nChr.
En dat je in de ontmoeting met mensen die een ander heilig boek als uitgangspunt hebben, zult ontdekken dat je het over een heel stel basale zaken - bijvoorbeeld hoe mensen met elkaar en hun verantwoordelijkheid voor de aarde om zouden moeten gaan - gemakkelijk eens kunt worden.

Tijdens de publieksdag ‘Weg met de Bijbel’ op 9 juni zal in de vorm van lezingen, debat en workshops verder worden ingezoomd hoe iemand in de moderne tijd de Bijbel kan lezen. De dag is bedoeld voor iedereen die iets heeft met de Bijbel.
Meer informatie vindt u hier

Deel dit

Steun de VVP

Laat de vrijzinnige vlinder vliegen.

WORD DONATEUR

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht                       
030-8801497
info@vrijzinnig.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

twitter310facebook

   

 Column

  • Column: Zonder dogma's gaat het geloof spreken

    Wat gebeurt er als we de dogma's laten vallen? Wat blijft er over? Erik Jan Tillema denkt dat we niet bang hoeven te zijn voor de gevolgen.