'God zie ik als Liefde met een hoofdletter'

'God zie ik als Liefde met een hoofdletter'

Wim Jansen wil de alledaagse werkelijkheid 'mystiek ervaren' en komt daarmee steeds weer uit bij de Liefde waar hij verschillende boeken over schreef. 

brandendverlangenBinnenkort verschijnt jouw boek 'Brandend verlangen'. Het gaat over de mystieke liefde. Wat wil je de lezers met het boek meegeven?

Dat mystiek en God zeer aards en alledaags zijn. Telkens beschrijf ik een voorval of een situatie uit het dagelijks leven, soms heel banaal en triviaal, en zoek van daaruit de weg naar een goddelijke dimensie, de Liefde, of wat Spinoza noemt ‘het licht van de eeuwigheid’. Zo wil ik de lezer helpen te kijken naar zijn leven, naar de lichtval van het goddelijke daarin.

Voor mij valt dat goddelijke of wat we God noemen samen met de Liefde, met een hoofdletter. Vandaar de samenvoeging God/Liefde. Voor een van mijn lezeressen was dat in ieder geval een eyeopener. Zij schreef mij na het lezen van het boek:

‘Ik vind 'Mystiek van alledag' ook zo'n treffende ondertitel. Het lijken twee zo verschillende, niet verenigbare termen, mystiek en 'het alledaagse'. Maar jij laat zien dat het juist wel samengaat en dat daarin de essentie van het leven zit en hoe mooi dat is!’

Dat samengaan, dat is wat ik de lezer mee wil geven, tot zijn troost en geluk.  

Voor dit boek heb je een jaar lang een soort spiritueel dagboek bijgehouden. Beleef jij zoveel spirituele momenten op een dag?

Het woord ‘spiritueel’ zal ik zelf niet meer zo gauw gebruiken. Het is mij te vaag. Ik gebruik het woord ‘mystiek’ omdat ik daarbij kan uitleggen dat het gaat om ‘de weg naar binnen’. Je sluit de ogen en keert in jezelf. De werkelijkheid van God in de menselijke ziel. Het gaat mij niet om de ‘mystieke momenten’ en ook niet om ‘mystieke ervaringen’. Het gaat juist om het gewone leven. Het zien van het bijzondere in het gewone. De gewone, alledaagse werkelijkheid ‘mystiek ervaren’. Mystiek gebruik ik hier als bijwoord. Dat wil zeggen dat ik een diepere dimensie zie in een alledaagse zonsopgang, een ontmoeting, het opruimen van de kots van je kleinkind, een vrijage, maar ook ziekte, conflicten, shit…

Dat in dit jaar corona ons overviel en ik persoonlijk te horen kreeg dat ik ongeneeslijk ziek ben maakt het boek natuurlijk extra spannend.  

Liefde en erotiek vormen een rode draad in jouw leven en in je geloof. Wat doet het met je dat juist deze twee aspecten lange tijd zijn weggedrukt in de christelijke traditie?

Ik weet niet of het waar is dat die twee zijn weggedrukt in ‘de’ christelijke traditie. Bestaat die, de christelijke traditie? Ik denk dat zeker de Liefde vaak opduikt en dan vooral in de christelijke mystiek. Ook over erotiek wordt juist in de mystiek veel geschreven, met name de middeleeuwse mystiek. Wat dacht je van een zin als deze van Hildegard von Bingen, over het vrouwelijke orgasme? ‘Als een vrouw de liefde bedrijft met een man voelt ze de warmte tot in haar brein. Dat brengt een zinnelijke verrukking teweeg…’

De middeleeuwers waren niet zo preuts en rigide als veel kerkmensen nu. Het is zeker wel waar dat in sommige delen van die traditie, sommige kerken, erotiek is verdrongen en tot ‘zonde’ gebombardeerd. Maar dat wegdringen heeft misschien nog meer te maken met de burgerlijkheid en het fatsoenstaboe in de kerken.

Nadat in de jaren 60 iedereen over erotiek en seks is gaan schrijven en lezen keek men zelfs in de vrijzinnige hoek van de PKN nog vreemd op van de erotische openhartigheid in mijn boek 'Vlammend Paradijs'. Erotiek als woonplaats van God, daar gaat het me om. In lofprijzende zin.

 Een citaat uit 'Brandend verlangen' laat dat goed zien:

‘…ik denk dat God zich fysiek het meest manifesteert in de clitoris. En nee, dat is niet ontheiligend. Integendeel. Het is juist het heiligen van het vrouwelijke liefdesorgaan dat zo vaak banaal wordt aangeduid terwijl het zo’n groot wonder is. In talkshows als Jinek en in allerlei columns wordt het – eindelijk na eeuwen van schaamte – voluit benoemd en bezongen. Dan mag dat vanuit de theologie ook wel eens gebeuren, zeker vanuit de liefdesmystiek.’

kijkliefOmdat we de liefde en erotiek zo belangrijk vinden, geven mijn geliefde en ik bij Brandend verlangen een liefdesboekje cadeau. Onze liefdesgeschiedenis in poëzie: 'Kijk eens lief'. Over onze liefde vanaf de jaren 70. Om te laten zien dat duurzame liefde, met behoud van vurige erotiek bestaat!

Je schrijft veel (boeken, online artikelen). Waar komt jouw drive vandaan? Voel jij een soort heilig moeten?

Ik kan niet anders zeggen dan dat die drive van binnenuit komt. Rechtsreeks vanuit het leven zoals ik het leid en ervaar. Het is een gebeuren dat zich door mij heen voltrekt. Ik kan het niet laten, al zou ik het willen. Er is zeker, zeker, zeker geen sprake van heilig moeten. Ik moet niks. Ik voel ook geen missie. Het is een volkomen natuurlijk overstromen van wat mij innerlijk vervult. Waar het hart vol van is – zo schrijf ik in mijn boek – daar loopt mijn laptop van over.

Het boek 'Branden verlangen' verschijnt op 10 juli. Meer informatie is te vinden op de website van Wim Jansen

Deel dit