Haagse kerken in verzet tegen nucleaire herbewapening

Haagse kerken in verzet tegen nucleaire herbewapening

De kerken van Den Haag maken zich ernstige zorgen over de nucleaire herbewapening in de wereld en bieden daarom een petitie in de Tweede Kamer aan.

De kerken menen dat ook Nederland steeds meer betrokken raakt bij nucleaire herbewapening. Naast de ecologische dreiging vormt de hernieuwde wapenwedloop ook een groot maar onderschat gevaar voor onze wereld. ‘Het is de hoogste tijd om de mensheid er bewust van te maken hoe ernstig wij allen deze dreiging moeten opvatten om de ondergang van de planeet aarde te voorkomen,’ aldus de opstellers van de petitie.

Het initiatief van de petitie komt uit de vrijzinnige Houtrustkerk in Den Haag.

‘Wij zijn diep verontrust over de beëindiging van de wapenbeheersingsakkoorden door de leiders van de wereldmachten, alsmede over de voorgenomen investering van miljarden in de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen. Deze miljarden kunnen daardoor niet besteed worden aan de grote problemen waarmee de wereld nu wordt geconfronteerd, zoals de klimaatverandering en de armoede in de wereld. De ontwikkeling van nieuwe dodelijke wapensystemen vormt een bedreiging voor de wereldvrede en kan het einde van de mensheid betekenen,’ zo staat in de petitie te lezen.

De petitie wordt op dinsdag 17 december aan de Kamer overhandigt. De Vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken vergadert twee dagen later over het kernwapenbeleid.  

Deel dit