Het Open Vuur – rust en inspiratie zonder grenzen

Het Open Vuur – rust en inspiratie zonder grenzen

Dirk van de Glind ging onlangs met pensioen maar is nu bezig om nieuwe plekken van bezinning te creëren: Het Open Vuur. 

Kun je omschrijven wat Het Open Vuur precies is? 

Het Open Vuur is een nieuwe manier om samen rust te ervaren en inspiratie op te doen. Er is zachte muziek, er worden verstillende beelden geprojecteerd, er zijn korte inspiratieteksten en er is vooral veel stilte. Belangrijk is dat iedereen zich er thuis mag voelen, wat iemands achtergrond ook is. Muziek, beelden en teksten worden gekozen uit alle windstreken. Het duurt een half uur, maar wie meer stilte zoekt, kan een kwartier van tevoren plaats nemen en tot een kwartier na afloop blijven zitten.

Waarom heb je dit ontwikkeld en wat wil je ermee bereiken? 

Tijdens mijn werk als docent Levensbeschouwelijke Vorming ben ik onder de indruk geraakt van de wijsheid en schoonheid die in alle culturen gevonden kan worden. Wanneer we open staan voor anderen, is dat enorm verrijkend. Bovendien is respect en waardering voor andere spirituele tradities en culturen in onze gepolariseerde wereld van groot belang.

Bij mijn leerlingen bespeurde ik een toenemend verlangen naar minder werkdruk en meer reflectie, naar minder buiten- en meer binnenkant. Velen kennen dit verlangen, maar voelen zich niet (meer) thuis binnen bestaande kaders van kerk en geloof.

Op de site staan vijftien titels voor Het Open Vuur. Leg dat eens uit? 

Het gaat om vijftien edities die inmiddels gereed zijn. Het Open Vuur biedt een concept met een aantal basiselementen. Zo is er iedere keer een welkomstgroet en een zegenwens. Deelnemers kunnen in een losse opstelling van kussens, krukjes en stoelen plaatsnemen rond drie tableaus. Het eerste bestaat uit zeven kaarsen van verschillende kleuren, diktes en lengtes: symbool van alle religieuze en spirituele tradities. Het thematableau laat iets zien van het betreffende thema en er staat een vaasje met bloem of takje. Het kaarsjestableau biedt de deelnemers tegen het einde van de bijeenkomst de gelegenheid een kaarsje aan te steken met een persoonlijke intentie.

Inmiddels zijn er dus vijftien edities beschikbaar met thema’s als Ontmoeting, Wat van binnen is, Tijd, Liefde, Als leven pijn doet en Licht. Het streven is aan het einde van dit jaar zo’n veertig edities gereed te hebben.

Er zijn al een paar Open Vuren in Apeldoorn georganiseerd. Hoe zijn de reacties?

Pioniersteam De Vuurplaats in Apeldoorn was van meet af aan enthousiast over het concept en heeft vanaf oktober de eerste tien edities verzorgd. In het nieuwe jaar wordt de draad van wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagavond weer opgepakt.

Het Open Vuur blijkt in een behoefte te voorzien – wekelijk schuiven ongeveer vijftien deelnemers aan. Het team richt zich op de leeftijdsgroep tot 45 jaar, maar de behoefte aan rust en inspiratie zonder grenzen leeft breder. In februari start er dan ook een tweede Open Vuur voor alle leeftijden. Wie wil kan op afspraak een editie mee komen maken.


Hoe nu verder? Ga je het op andere plaatsen aanbieden, kunnen kerken jou boeken? 

Via de site kan gratis kennismakingsmateriaal worden aangevraagd en inmiddels zijn er ruim dertig setjes verzonden. Ik weet van in ieder geval twee steden waar een Open Vuur wordt voorbereid, maar verwacht dat het zich verder zal verspreiden. Ik ben graag bereid een en ander toe te lichten en eventueel ter kennismaking een Open Vuur te komen verzorgen. Het kan trouwens al heel eenvoudig gerealiseerd worden in de eigen woonkamer - iedere sfeervolle ruimte is geschikt.

Voor meer informatie en het aanvragen van kennismakingsmateriaal: www.hetopenvuur.nl

Voor meer informatie over Het Open Vuur in Apeldoorn: www.devuurplaatsapeldoorn.nl

openvuur

Deel dit