Jubilerende VVP geeft cadeau aan de kerk

Jubilerende VVP geeft cadeau aan de kerk

De 100-jarige Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten (VVP) heeft een cadeau aan de kerk gegeven: een liturgiekrant met daarin tips en ideeën voor het samenstellen van een vrijzinnige kerkdienst.

Deze liturgiekrant is de afgelopen week verspreid onder alle predikanten en gemeenten van de Protestantse Kerk en onder predikanten en voorgangers van de Remonstrantse Broederschap, Doopsgezinde Sociëteit, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en Het Apostolisch Genootschap.

De liturgiekrant is samengesteld door een werkgroep van VVP-theologen rondom het thema ‘bomen’. Dit thema leent zich perfect voor de liturgie want in de Bijbel spreekt veelvuldig over bomen: levensbomen, stambomen, vruchtdragende bomen, de boom als symbool van wijsheid en van de wet. Ook profeten als Jeremia en Jesaja spraken dikwijls over bomen.

De liturgiekrant is een cadeau omdat de VVP in 2013 honderd jaar bestaat. Al een eeuw lang zet zij zich in voor het vrijzinnige geluid binnen en buiten de Protestantse Kerk. Ter gelegenheid van het jubileum is ook het boek Eeuwig vrijzinnig verschenen waarin VVP-theologen hun licht laten schijnen over het verleden, heden en toekomst van de vereniging.

Zowel de liturgiekrant als het boek zijn te bestellen via het landelijke bureau. De liturgiekrant is ook beschikbaar als PDF (klik hier)

Deel dit