Kerk moet anders naar traditie kijken

Kerk moet anders naar traditie kijken

Kan de christelijke traditie iets nieuws baren en waar zien we dat dan? Welke tendensen zijn hoopgevend?

Die vragen staan centraal tijdens de Volzin-lezing die Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit, op zaterdag 18 mei zal uitspreken. De titel van de lezing luidt ‘Oud baart nieuw’.

Mechteld Jansen onderzoekt als missioloog hoe het bijbelse verhaal steeds weer nieuwe gestalten aanneemt. Zij zal in haar lezing met name ingaan op de mogelijke vernieuwingskracht in de christelijke traditie. Dat vergt volgens haar wel een andere opvatting van de traditie dan in de kerk vaak gebruikelijk is. Zij zal in deze lezing niet kijken naar hoe christendom en kerk steeds meer verdwijnen uit Nederland – die feiten zijn wel bekend. Maar zij zal inzoomen op wat er in de wereld van christendom, kerk en religie juist aan het ontstáán is.

Alain Verheij en Richard Steenvoorde zullen elk vanuit hun eigen invalshoek reageren op de lezing van Mechteld Jansen. De jonge theoloog Alain Verheij timmert als zelfbenoemd ‘twittertheoloog des vaderlands’ aan de weg. Zijn boek God en ik werd uitgeroepen tot het ‘beste theologische boek van 2017/2018’. Richard Steenvoorde behoort tot de groep jonge(re) mannen die de laatste jaren in Nederland toetraden tot de orde van de dominicanen. In Rotterdam vormen zij een nieuwe gemeenschap.

De lezing op 18 mei vindt plaats in de abdij van Berne in Heeswijk-Dinther en begint om 13.45 uur. In verband met het aantal beschikbare plaatsen is aanmelding verplicht. Dat kan via www.volzin.nu. Deelname is gratis. De inschrijving sluit op 10 mei 2019.

De Volzin-lezing is een initiatief van het oecumenische maandblad Volzin. De lezing beoogt licht te werpen op actuele ontwikkelingen in religie en samenleving en de samenhang daartussen.

Deel dit