Kerken bidden voor Groningen

Kerken bidden voor Groningen

De aardbevingen in Groningen zorgen niet alleen voor scheuren in huizen, ook voor geestelijke nood, aldus pastoraal werker Greta Huis. Om die reden roept het Platform Kerk & Aardbeving 27 juni 2021 uit tot Groningenzondag.

De problemen die ontstaan door de aardbevingen in de noordelijke provincie ontwrichten de samenleving. Greta Huis ziet het met eigen ogen gebeuren. Er is angst, er heerst onzekerheid en daarnaast zorgt de huizenproblematiek voor zeer veel problemen. Mensen die willen dat hun huis wordt gerepareerd, moeten zich door een kolossale papiermolen worstelen en dan nog bestaat de kans dat de scheuren in hun huis worden afgedaan als schade die niet is veroorzaakt door de bevingen. Ook gaan er veel huizen tegen de vlakte. In Loppersum, de woonplaats van Greta werden in de afgelopen maanden bijna veertig huizen gesloopt. Dat doet iets met mensen, zo weet Greta: ‘Mensen moeten afscheid nemen van de plek waar de kinderen zijn geboren, waar een echtgenoot is overleden. Soms ook van letterlijke dierbare herinneringen, zoals de deurpost met daarop de krasjes om de lengte van de kinderen te meten. Dat raakt mensen op persoonlijk niveau.’

Greta is pastoraal werker van de VVP Groningen en praat met veel vrijzinnigen over de situatie. Maar ook mensen die niet lid zijn van een kerk, kampen met problemen. Daarom zijn mede op initiatief van Greta geestelijk verzorgers in de provincie aangesteld die in gesprek gaan met mensen die niet lid zijn van een kerk. ‘Wat we doen omschrijf ik vaak als “straatpastoraat”, vertelt Greta. ‘Geregeld word ik op straat aangesproken door mensen die hun zorgen kwijt willen.’

Samen met verschillende collega’s participeert Greta in het Platform Kerk & Aardbeving dat is opgericht om mensen te ondersteunen. Het platform roept nu 27 juni uit tot Groningenzondag en vraagt kerken overal in Nederland om stil te staan bij de situatie in Groningen en te bidden voor de inwoners. ‘In de kerk bidden we altijd voor de nood in de wereld. Dit keer is de nood dichtbij,’ verduidelijkt Greta.

Enerzijds wil de Groningenzondag bewustwording stimuleren, anderzijds wil het geld verzamelen in de vorm van collectes. ‘Voor Groningers is het belangrijk om ook elders in het land gezien en gehoord te worden. Dat geeft kracht, voelt als steun.’

Meer informatie over de Groningenzondag is hier te vinden

Deel dit