Liberaal christendom op zoek naar theologische must reads

Liberaal christendom op zoek naar theologische must reads

Wat moet een theoloog echt gelezen hebben? Dat gaat de website Liberaalchristendom.nl deze zomer verkennen.

De website vraagt aan theologen om hun persoonlijke top 5 met beste boeken uit de theologie, filosofie en spiritualiteit in te sturen. Wat zijn voor hen de klassiekers die iemand gewoon moet kennen, waar hij of zij ook werkzaam is in de kerk of samenleving? Door de resultaten bij elkaar op te tellen, loopt het project uit op een Top 10 Must Reads.

Motivatie
Als liberale theologen beseffen we dat er in de theologie een grote diversiteit aan uitgangspunten en opvattingen bestaat op allerlei gebied, over schriftopvatting, godsbeelden, de verhouding tot de eigen en andere tradities, de plaats van de kerk in de samenleving etc. Tegelijk is de theologie voor ons een discipline waarin je redeneert volgens de regels en inzichten van het vakgebied. Een top 10 van theologische klassiekers kan helpen te omlijnen welke inzichten daarin zo belangrijk en richtinggevend zijn dat elke theoloog daar tenminste inhoudelijk kennis van moet hebben. Deze enquête wil vanuit het professionele veld zelf boven tafel te krijgen welke boeken het elementair gereedschap van een theoloog vormen.

Opdracht aan de deelnemers
Deelnemers zijn mensen met een afgeronde studie theologie (academisch/hbo). Zij stellen in alfabetische volgorde een top 5 samen van klassiekers waarvoor geldt dat theologen deze boeken in of na hun opleiding gelezen dienen te hebben om toegerust te zijn voor hun werk binnen of buiten de kerk. Zowel deelnemers als hun lijstjes worden niet openbaar gemaakt.

Praktische gang van zaken
Deelnemers sturen voor maandag 1 september een persoonlijke lijst met 5 boeken per mail naar j.offringa@planet.nl. Als hulpmiddel is op www.liberaalchristendom.nl een lijst met boeken gepubliceerd. Daarvan kan gebruik worden gemaakt maar dat hoeft dus niet!
De inzending met 5 boeken in alfabetische volgorde moet voldoen aan de volgende criteria:

  • noem eerst de boektitel en daarna de auteur(s), of bij 4 of meer auteurs alleen de eerste;
  • vermeld de voornamen of de initialen van de auteur(s) conform de omslag van het boek;
  • noem alleen een eventuele ondertitel als dit nodig is om misverstanden te voorkomen;
  • noem bij in het Nederlands vertaalde boeken die oorspronkelijk in het Engels of Duits verschenen, eerst deze Engelse of Duitse titel en daarna tussen haakjes de Nederlandse;
  • vermeld bij het insturen van de lijst je naam en jaar van afstuderen, inclusief de instelling.

De Bijbel (inclusief vertalingen) valt buiten mededinging. De organisatie kan inzendingen die onjuist of onvolledig zijn, terugsturen naar de deelnemer. Inzendingen die niet serieus te nemen zijn of vooraf georkestreerd blijken, kunnen door de organisatie worden afgewezen.

Te zijner tijd wordt via de nieuwsbrief van liberaalchristendom.nl de uitslag van deze enquête rondgestuurd. Zonder tegenbericht mag de organisatie het mailadres van een deelnemer (indien nog niet voorhanden) toevoegen aan de maillijst van deze nieuwsbrief.


Deel dit