Liberaal christendom verkent herwaardering Paulus

Liberaal christendom verkent herwaardering Paulus

De website liberaalchristendom.nl besteedt in een drieluik aandacht aan de ‘comeback van Paulus’.

Decennialang werd hij in liberale kringen gezien als de grondlegger van een leerstellig christendom dat de boodschap van Jezus vervormde. Maar nu is er juist veel positieve belangstelling voor hem.

In de artikelenreeks wordt gekeken of de klassiek-orthodoxe interpretatie van Paulus nog houdbaar is. Tegenwoordig wordt zowel door nieuwtestamentici als filosofen op een nieuwe manier naar hem gekeken. Wat hebben de brieven van Paulus hen te bieden? En valt er zo een nieuw licht op Paulus waardoor de liberale bezwaren tegen hem verdwijnen of blijft zijn theologie het evangelie op een ongemakkelijke manier domineren?

Prof. Gert-Jan van der Heiden, dr. Karin Neutel en prof. Patrick Chatelion Counet behandelen deze onderwerpen in artikelen die met korte tussenpozen na elkaar worden gepubliceerd op de website. 

Van der Heiden bijt de spits af: ‘Filosofen zijn geen nieuwtestamentici en hun interesse is niet in de eerste plaats om bij te dragen aan het historische onderzoek naar Paulus. Zij mobiliseren Paulus’ brieven voor hun eigen denken (...) Deze denkers, die zichzelf als seculier begrijpen, zijn niet zozeer geïnteresseerd in de theologische vraag naar de verzoening, maar wel in de vraag naar de noodzaak en de mogelijkheid van rechtvaardigheid’, aldus de hoogleraar metafysica.

In de komende weken verschijnen de twee andere artikelen over Paulus op de website.

Liberaalchristendom.nl is een initiatief van de auteurs van het populaire boek Liberaal christendom die op een moderne manier theologie willen bedrijven. Zij staan in de traditie van theologenbeweging Op Goed Gerucht en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Eerder kwamen al onderwerpen als Kerk & Israël, de hemel en het avondmaal op de site aan bod.

Bezoek de website hier

 

Deel dit