Liberaalchristendom.nl presenteert theologische Top 10

Liberaalchristendom.nl presenteert theologische Top 10

‘Een seculiere tijd’ van de Canadese filosoof Charles Taylor is een boek dat moderne theologen gelezen moeten hebben. Het staat bovenaan de Top 10 Must Reads die de website Liberaalchristendom.nl samenstelde.

Welke boeken horen in het DNA van theologen te zitten om in deze tijd adequaat hun rol te kunnen vervullen, waar zij ook werkzaam zijn in de kerk of samenleving? Met die vraag in het achterhoofd riep de website (een initiatief van de VVP en predikantenbeweging Op Goed Gerucht) in de afgelopen maanden theologen op de titels van hun favoriete boeken op te sturen. Aan de hand daarvan stelde de redactie van de website een Top 10 op.

Het boek ‘Een seculiere tijd’ van Taylor voert de lijst aan. Verder komen onder andere Dorothee Sölle, Dietrich Bonhoeffer en Paul Tillich in de lijst voor.

‘Zonneklaar is dat het lijstje een mooi beeld geeft van de belangrijke uitdagingen en invloeden in theologie van de laatste decennia,’ zo schrijft predikant Sytze Ypma in een toelichting op de lijst. ‘Tillichs theologie verdisconteert de opkomst van het existentialisme. Dingemans staat voor de creatieve dialoog tussen geloof en (natuur)wetenschap, zoals die de procestheologie vorm krijgt ‒ een belangrijke liberale stroming in Amerika. Sölle staat voor de verbinding van politieke theologie en mystiek, Schüssler Fiorenza voor de hernieuwde interesse voor (de egalitaire verhoudingen in) het vroege christendom. Schillebeeckx en Berkhof representeren de vernieuwing in het Jezusonderzoek en de verwoording van het christelijke geloof in Nederland. Augustinus staat voor de weg naar binnen in de zoektocht naar God.’

Bekijk de hele top 10 op de website van Liberaalchristendom.nl

Deel dit