Meer aandacht voor transgenders in de kerk

Meer aandacht voor transgenders in de kerk

Met een informatieve publicatie en een liturgische handleiding lijkt er meer aandacht te komen voor transgenders in de kerk.

Terwijl in kerken al decennialang over homoseksualiteit wordt gediscussieerd, is transgender een onderwerp dat maar weinig aandacht krijgt. Dit jaar verschijnen echter twee publicaties die een positieve bijdrage willen leveren aan het gesprek over transgender in de kerk.

Op 23 juni vindt de presentatie plaats van het boek Wondermooi, zoals u mij gemaakt hebt. Het boek wil de kennis en informatie over transgender vergroten. ‘Dit boek is een zeer waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van een goed geïnformeerde houding bij alle mensen die vanuit hun rol in de

kerk transgender personen ontmoeten. Zodat zij de transgender personen ten volle kunnen zien en concreet kunnen bijstaan in hun zoektocht en de geloofsnood die daar zo vaak bij ontstaat,’ zo schrijft Lisa van Ginneken in het voorwoord van het boek. Zij is voorzitter van de patiëntenorganisatie Transvisie, die transgenders en hun familie ondersteunt.

In een ander voorwoord schrijft Saskia van Meggelen, voorzitter van de Protestantse Kerk over transgender: ‘Verwonderd over de grote veerkracht die God steeds weer in mensen legt. Ik wens dat er ruimte zal zijn voor hun verhalen, dat dit boek het gesprek bevorderen kan.’

Het boek bevat artikelen met algemene informatie, maar daarnaast ook theologische verdieping en handreikingen voor pastoraat.

Daarnaast verschijnt in het najaar een liturgische handreiking voor transgenders, samengesteld door de Protestantse Kerk. De handreiking bevat gebeden en teksten die gebruikt kunnen worden in transgender-kerkdiensten, bijvoorbeeld wanneer transgenders in een kerkdienst hun nieuwe identiteit willen laten zegenen. De Protestantse Kerk is met deze handreiking de eerste kerk in de wereld.

Deel dit