Online studiedag over Zin van het leven

Online studiedag over Zin van het leven

Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig op zoek in naar ‘zin’. Wat kunnen predikanten deze zoekers bieden? En hebben theologen zelf ook nog wel zin?

Deze vragen staan centraal op de studiedag 'De zin van het leven' van theologenbeweging Op Goed Gerucht op vrijdag 6 november. 

Vanwege corona kan slechts een klein aantal theologen de studiedag fysiek bijwonen en daarom is het ook mogelijk om mee te kijken via een livestream. 

Hoofdspreker is journalist en schrijver Fokke Obbema, die onlangs het boek ‘De zin van het leven’ schreef. In het boek gaat hij op zoek naar antwoorden op een aloude vraag: waartoe zijn wij mensen op aarde? In het boek gaat hij daarover het gesprek aan met mensen met zeer diverse beroepen en achtergronden. Fokke Obbema zal vertellen over zijn zoektocht. Theoloog en schrijver Alain Verheij zal reageren en in gesprek gaan met Fokke.

Een drietal mensen zal reageren op het boek en vanuit hun eigen context spreken over ‘De zin van het leven’. Verder staan we tijdens deze dag feestelijk stil bij het 20-jarig bestaan van OGG, de nieuwe website, enkele inspirerende initiatieven van collega’s en de Covid-19 situatie. Ook zal er volop ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Zowel online als offline.

De studiedag begint om 9.30 uur en duurt tot 12.15 uur. 
Meer informatie en opgave (Klik hier)

Deel dit