Open brief aan PKN om zegenen van relaties

Open brief aan PKN om zegenen van relaties

Naar aanleiding van het synodebesluit over het ‘homohuwelijk bij de PKN, vorige week, richten Op Goed Gerucht en de VVP zich met een open brief tot predikanten en kerkelijk werkers. 

Op Goed Gerucht en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) hebben het initiatief genomen tot een ‘Open Brief aan de Nederlandse samenleving’ waarin zij een ander, positief geluid willen laten horen. Wij hopen dat zoveel mogelijk predikanten en kerkelijk werkers binnen de PKN deze brief mede willen ondertekenen.

Je kunt dit doen door een mailtje te sturen aan opgoedgerucht@gmail.com met je naam, plaats en functie. Over ongeveer een week zullen wij deze Open Brief aanbieden aan Trouw en met alle namen op onze website plaatsen.

We hopen dat je deze brief mede wilt ondertekenen - en door wilt sturen naar collega’s uit de breedte van de kerk.

Open brief aan de Nederlandse samenleving

Wij, predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk Nederland (PKN), willen met deze open brief een krachtig, positief signaal geven. Wij willen uitspreken dat wij staan voor een inclusieve kerk, die geen onderscheid maakt tussen verschillende relatievormen.

De aanleiding voor deze open brief is het besluit, dat de synode van de PKN op 15 november 2018 nam, om het onderscheid tussen het huwelijk van man en vrouw en andere levensverbintenissen te handhaven. 

Wij betreuren het, dat voorstellen om de kerkorde op dit punt te wijzigen zijn weggestemd, uit angst voor onrust en verdeeldheid binnen de kerk. Wel is er in een toegevoegde tekst uitgesproken, ‘dat de kerkorde in deze bepalingen geen waardeoordeel geeft over de seksuele geaardheid van haar leden noch over hun persoonlijke keuzes als het gaat om het huwelijk of andere levensverbintenissen.’

Echter, door het besluit zoals dit nu is genomen, zou de indruk kunnen ontstaan, dat de PKN als geheel onderscheid blijft maken tussen homo’s en hetero’s, tussen het huwelijk tussen man en vrouw en dat tussen twee mannen of twee vrouwen.

Die indruk is onjuist. Velen binnen de PKN betreuren dit besluit, omdat wij staan voor een open kerk waarin iedereen welkom is, waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende relatievormen. Een kerk waarin de liefde voluit, veelkleurig gevierd mag worden, waarin mensen zich uitgesproken gezegend mogen weten met elkaar. Waarin Doop, Avondmaal en kerkelijke ambten open staan voor iedereen.

Wij vinden het belangrijk dat dit geluid ook gehoord wordt. Daarom deze open brief, waarin wij een positief geluid willen laten horen: welkom in onze kerk!

Deel dit