Parkstraatgemeente aan de slag met communicatie

De vrijzinnige Parkstraatgemeente in Arnhem – een samenwerking van remonstranten en vrijzinnige protestanten – gaat een nieuw communicatieplan voeren om zo zichtbaarder en waardevoller te worden.

parkstraatgemeenteEen communicatiedeskundige heeft de gemeente onder de loep genomen en heeft tijdens de ledenvergadering van de gemeente een nieuw communicatieplan gepresenteerd. De basis van dit communicatieplan bestaat uit de overtuiging dat de Parkstraatgemeente van toegevoegde waarde is en een eigen verhaal heeft.

Om deze basis beter uit te dragen, is het nodig om enkele acties te ondernemen. Allereerst gaat de gemeente zich meer profileren met de achterliggende gedachte dat zij meer is dan alleen kerk op zondag. Want naast de kerkdiensten organiseert de gemeente nog talloze andere, aantrekkelijke activiteiten. Daarom is het goed dat de Parkstraatgemeente zich niet alleen als kerk profileert, maar ook als ontmoetings-, bezinnings- en rustplek.

Daarnaast zal de Parkstraatgemeente ook de aantrekkingskracht van het gebouw moeten vergroten. Inmiddels is een budget gereserveerd om het kerkgebouw grondig onder handen te nemen.

Deze acties gaan de leden van de gemeente de komende tijd uitvoeren om de gemeente zo beter op de kaart te zetten.

Andere VVP-verenigingen die ook willen werken aan hun communicatie en PR kunnen daarvoor ondersteuning krijgen via Vrijzinnig Perspectief.

Deel dit