Permanente Educatie voor vrijzinnige predikanten

Permanente Educatie voor vrijzinnige predikanten

Sinds kort zijn predikanten verplicht zich jaarlijks bij te laten scholen, de zogenaamde Permanente Educatie (PE). VVP-hoogleraar Rick Benjamins heeft twee cursussen ontwikkeld voor de PE, een over het theïsme en de andere over vrijzinnige vroomheid.

Vrijzinnige vroomheid

De vrijzinnige theologie staat vooral bekend als een kritische theologie die de normatieve geldigheid van bijbel, kerk en dogma heeft gerelativeerd. Toch heeft deze theologie een groot belang toegekend aan de vroomheid, die kan worden opgevat als een affect van het hart, dat zich uitdrukt in gedachten en tot een bepaalde levenshouding leidt. We brengen de vrijzinnige vroomheid in beeld aan de hand van vier teksten die afkomstig zijn van Wilhelm Herrmann, Ernst Troeltsch, Karel Hendrik Roessingh en Albert Schweitzer. De vrijzinnige theologie en vroomheid zijn bekritiseerd door de dialectische theologie en vervolgens door de zogenaamde postmoderne en postliberale theologie. In het licht van die kritiek proberen we te komen tot een waardering van de vrijzinnige vroomheid en stellen we de vraag of zij geactualiseerd kan worden.

De cursus wordt gegeven op 4 en 5 juni aan de theologische faculteit van de RuG. Voor info en inschrijving zie www.rug.nl/ggw/education/pao.

Na het theïsme, God opnieuw ter sprake

Het theïsme, dat metafysisch spreekt over een God als hoogste wezen, wordt door veel theologen geproblematiseerd of verworpen, met het woord van Bonhoeffer: ‘Einen Gott den es gibt, gibt es nicht’. In Nederland is de kritiek op het theïsme vooral verwoord door Kuitert en Hendrikse. In deze cursus bekijken we allereerst, waarom het theïsme onder kritiek staat. Vervolgens bekijken we, welke alternatieven er in de huidige theologie worden voorgesteld: Hoe wordt er over God gesproken in het postliberalisme, postmodernisme, de trinitaire renaissance en het panentheïsme? Ten derde richten we ons op het werk van John Caputo en Richard Kearney. Zij spreken als postmoderne theologen opnieuw over God, nadat ze de kritiek op het theïsme hebben geaccepteerd. In de woorden van Kearney: de vraag is niet of ik ‘nog’ geloof, maar of wij ‘weer’ kunnen geloven.   

De cursus wordt gegeven van 27-29 mei aan de PThU. Deze cursus is vol en de inschrijving is gesloten, maar de cursus wordt volgend jaar opnieuw aangeboden. www.pthu.nl/PAO

Update: De cursus Na het theïsme wordt herhaald op 3 en 17 september 2013 aan de PThU in Groningen

Deel dit