PKN behoudt ongelijkheid in relaties

PKN behoudt ongelijkheid in relaties

De Protestantse Kerk blijft onderscheid maken tussen hetero- en homorelaties. Pogingen om dat te veranderen zijn niet geslaagd op de synode van de kerk.

Twee jaar geleden kaartten de VVP, predikantenbeweging Op Goed Gerucht en LHBTI-belangenorganisatie LKP de ongelijkheid aan: een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht kan in de kerk worden gezegend, terwijl een hetero-huwelijk ingezegend wordt. Het gaat om een verschil van twee letters, maar die laten wel duidelijk zien dat beiden niet gelijk zijn. De drie organisaties wilden dit veranderen en verzochten de synode (het hoogste bestuursorgaan) om de betreffende tekst in de kerkorde te wijzigen.

Afgelopen donderdag vergaderde de synode over het heikele onderwerp, omdat de kerk hierover is verdeeld. De behoudende rechterflank van de kerk blijft tegen het gelijktrekken van de verschillende relaties. Uit angst voor grote conflicten, besloot de synode uiteindelijk met 39 van de 72 stemmen om de huidige situatie - en daarmee de ongelijkheid - te behouden.

Wel komt er een verklaring waarin staat dat de termen zegenen en inzegenen eenzelfde liturgische waarde hebben en dat de kerk geen waardeoordeel wil uitspreken.

‘Als er geen verschil is, als het liturgisch dezelfde inhoud heeft: waarom dan tóch dat verschil?’, vraagt iemand zich af op de Facebookpagina van de Protestantse Kerk. ‘Met respect voor alle sensitiviteit rond dit onderwerp ben ik uiterst teleurgesteld. Het is kerkpolitiek en het is niet uit te leggen. Het is laf en het zet een grote groep mensen weer jarenlang in de kou’, reageert LHBTI-pastor Wielie Elhorst op dezelfde pagina.

Ook de VVP is teleurgesteld. De synode wil rekening houden met de gevoeligheden die leven in de rechterflank van de kerk, maar gaat totaal voorbij aan de gevoeligheden van LHBTI-kerkleden.

Deel dit