Pleidooi voor mystieke vrijzinnigheid

Pleidooi voor mystieke vrijzinnigheid

Het onlangs verschenen boek Voetangels en klemtonen is een pleidooi om de mystieke ervaring weer toe te laten in het vrijzinnige geloof, zonder daarbij de rationaliteit overboord te zetten.

Op 6 juni presenteerden Heine Siebrand (remonstrans predikant van de Utrechtse Geertekerk) en Yvonne Hiemstra (predikant van de DoRe-gemeente in Dokkum) hun boek waarmee ze de vrijzinnigheid willen klaarstomen voor de toekomst.

Terecht constateren zij dat het slecht gaat met de vrijzinnige kerken – net als de niet-vrijzinnige kerken. Zij leggen de vinger op de zere plek:  de vrijzinnigheid is te veel doorgeschoten naar de rationele kant. Rationaliteit hoort bij de vrijzinnigheid, maar een geloof dat enkel rationeel is, verstomt. Er moet ruimte zijn voor mystiek en geloofservaring, aldus Heine en Yvonne.

Een vrijzinnigheid die zowel rationaliteit als mystiek omarmt, is volgens de auteurs een beweging die van zich kan laten horen. Die durft uit te spreken waarvoor ze staat. Wanneer dat gebeurt, zal de vrijzinnigheid weer meer zichtbaar worden en kan zij met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet gaan.

Het boek is vanuit het hart geschreven en dat is merkbaar op elke bladzijde, in elke zin. De auteurs willen staan voor een vrijzinnigheid die levensvatbaar is en hun pleidooi zal ongetwijfeld velen aanspreken.

De eerste exemplaren van het boek zijn op 6 juni overhandigd aan de algemeen secretarissen van de vrijzinnige organisaties: Tom Mikkers (remonstranten), Henk Stenvers (doopsgezinden), Wies Houweling (NPB) en Erik Jan Tillema (VVP).

Meer informatie over het boek

Deel dit