Protestantse Kerk heeft vrouwelijke voorzitter

Protestantse Kerk heeft vrouwelijke voorzitter

Dominee Karin van den Broeke is op 17 januari gekozen tot voorzitter (preses) van de synode van de Protestantse Kerk. Kim Magnee, voorzitter van de VVP is blij met deze keuze “omdat Karin iemand is die oog heeft voor de verschillende manieren van geloofsbeleving”.

De synode is het hoogste bestuursorgaan van de kerk en wordt voorgezeten door de preses. Magnee hoopt en verwacht dat de nieuwe preses ook aandacht zal hebben voor de vrijzinnigen en vrijzinnigheid binnen de Protestantse Kerk.

Het is voor het eerst dat een vrouw deze functie vervult. In de afgelopen honderden jaren waren het altijd mannelijke dominees. Van den Broeke schrijft dus een beetje geschiedenis; bijzondere geschiedenis want niet iedereen in de Protestantse Kerk denkt positief over vrouwelijke ambtsdragers. “Wij vinden het positief dat een vrouw nu deze positie bekleedt”, aldus Magnee.

Van den Broeke is sinds 2008 als predikant verbonden aan de protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk. Sinds 1 januari 2013 is zij tevens verbonden aan de protestantse gemeente te Kats-Kortgene.

Van den Broeke benadrukte in haar toespraak naar de aanvaarding van de verkiezing het belang van het onderlinge gesprek in de kerk. “Ik beschouw het als mijn taak om voorwaarden te scheppen voor het onderling gesprek tussen afgevaardigden, tussen de verschillende tradities die onze verenigde kerk in zich herbergt, als het even kan tussen zoveel mogelijk mensen binnen en buiten de kerk, om met elkaar iets te horen en te ervaren van wat God ons aanreikt in de Schriften.”

Deel dit