Rick Benjamins hoogleraar namens VVP

Rick Benjamins hoogleraar namens VVP

Rick Benjamins (1964) bekleedt per 1 september de bijzondere leerstoel namens de VVP aan de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Hij zal zich gaan bezighouden met de invloed en ontwikkeling van het vrijzinnige gedachtegoed.

 ‘Het lijkt mij voor de vrijzinnige theologie een belangrijke taak om een aantal kwesties te doordenken’, aldus Benjamins. ‘Een vrijzinnige theologie is naar mijn idee een theologie die zich vanuit de negentiende eeuw sterk heeft gemaakt voor de eigen geloofsbeleving van het individu tegenover kerkelijk leergezag en voor deze geloofsbeleving ook ruimte opeiste tegenover een positivistische of exclusieve wetenschapsopvatting. Op die manier wilde de vrijzinnige theologie contact houden met culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Naar mijn opvatting vraagt die inzet om een hernieuwde doordenking in de huidige situatie.’

Benjamins studeerde theologie van 1983 tot 1989 in Groningen en Marburg en promoveerde in 1993 op een proefschrift over de theologie van Origines. Als predikant diende hij verschillende gemeenten en sinds 2008 is hij docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Daarnaast was hij actief bij de oprichting van de protestantse predikantenbeweging Op Goed Gerucht.

Van de hand van Benjamins verschenen verschillende publicaties, waaronder Een zachte soort van zijn (2003), Een en Ander (2008) die zich richten op de vrijzinnige theologie en Canon van de protestantse spiritualiteit (2008) die genomineerd werd voor de Nacht van de Theologie Publicatieprijs.

Deel dit