Secularisatie als christelijk hoogtepunt

Secularisatie als christelijk hoogtepunt

Secularisatie is allerminst het einde van het Christendom. Het is juist een metamorfose van het christelijke gedachtegoed. Liberale theologie speelt bij die verandering een belangrijke rol.

Dat zei de Duitse theoloog Jörg Lauster die op 25 maart De Vrijzinnige Lezing uitsprak in de Geertekerk Utrecht. ‘Het zogenaamde seculiere heden in het Westen realiseert een grotere hoeveelheid christelijke waarden en idealen dan ooit tevoren in de geschiedenis,’ aldus de vooraanstaande theoloog. ‘Idealen zoals wederzijds respect, solidariteit, zorg en gedeelde verantwoordelijkheid zijn tot in onze sociale wetgeving doorgedrongen (...) Als we moderniteit begrijpen als een grote transformatie en metamorfose van het christendom, dan komt het fenomeen dat we secularisatie noemen in een heel ander licht te staan. Christelijke waarden zijn stevig verankerd in onze cultuur. In dit opzicht heeft het christendom als bron van onze cultuur zijn betekenis. Het is nog steeds de moeite waard om onze ideeën over mens-zijn in de wereld te brengen.’

Volgens Lauster is de kracht van het christelijke verhaal dus niet minder geworden, maar heeft het een andere vorm aangenomen. Liberale theologie kan ervoor zorgen dat dit verhaal van belang blijft in de levens van mensen.

‘Liberale theologie probeert traditionele concepten zoals God, schepping, zonde en genade te vertalen naar de belevingswereld van hedendaagse mensen, op een andere manier dan de klassieke theologie probeert.’
Hij vervolgt: ‘Liberale theologie draait om het vermoeden van een hogere kracht in de wereld. De theologie heeft soms aarzelend antwoord gegeven op de grote levensvragen, maar doet dat juist om de vragen serieus te nemen. In ieder geval neigen de antwoorden naar de opvatting dat ons leven betekenis heeft.’

De Vrijzinnige Lezing is een jaarlijks evenement waarbij een vooraanstaande theoloog een verfrissende blik werpt op de liberale theologie. De spreker komt afwisselend uit het binnen- of buitenland. Op 23 maart 2023 verzorgt Wim Drees, emeritus-hoogleraar filosofie van de geesteswetenschappen aan Tilburg University, de lezing.

De volledige lezing van Lauster is op de website van De Vrijzinnige Lezing te lezen (PDF).

Deel dit