Theologie Oeuvreprijs 2012

Theologie Oeuvreprijs 2012

Donderdag 21 juni ontvangt Huub Oosterhuis tijdens de Nacht van de Theologie de Theologie Oeuvreprijs. Voor meer informatie kijk op de website van: Nacht van de Theologie

Huub Oosterhuis is tevens de auteur van het pamflet Red hen die geen verweer hebben dat speciaal ter gelegenheid van de Nacht van de Theologie 2012 zal verschijnen (Uitgeverij Ten Have) dat vanaf 21 juni ook in de boekhandel verkrijgbaar is.

 Oosterhuis’ bijdrage aan de liturgische kerkmuziek vanaf eind jaren vijftig is zonder weerga. Al meer dan vijftig jaar schrijft de katholieke theoloog en dichter Huub Oosterhuis liturgische teksten en liederen waar de Bijbelse grondtekst doorheen schemert en die in zowel protestantse als katholieke kerken een vaste plaats hebben gekregen. Als iets zijn werk tekent, dan is dat consistentie. Steeds gaat hij uit van rechtvaardigheid, van de menselijke behoefte aan een huis, aan een ander als intiem gezelschap. Die ander is altijd ook God, in het werk van Oosterhuis. Rechtvaardigheid vertaalt hij als het verlenen van onderdak aan ieder die daar naar zoekt. 

Huub Oosterhuis geeft die overtuiging niet alleen vorm in woorden. Hij is ook de oprichter van een aantal instellingen die kritisch de politieke vertaling volgen en vormen van Nederland als gastland voor de vreemdeling. Zo gaf Oosterhuis de aanzet voor De Populier, later opgaand in De Balie. Ook richtte hij De Rode Hoed op in 1989, en in 2011 De Nieuwe Liefde. Als oprichter van de stichting Leerhuis en Liturgie, en als voorganger van de studentenekklesia draagt Oosterhuis zijn inzichten en zijn boodschap uit aan een breed publiek. Na vijftig jaar heeft hij nu zijn psalmvertaling afgerond, waarmee hij is begonnen in 1962. Zijn bevlogenheid, gecombineerd met stug doorwerken, levert een ongeëvenaard oeuvre op.

 

 

Deel dit