Veel gelovigen, weinig kerkgangers

Veel gelovigen, weinig kerkgangers

Ongeveer 55 procent van de Nederlandse bevolking is gelovig, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat slechts een kleine minderheid regelmatig een religieuze bijeenkomst bezoekt.

Het CBS doet al jaren onderzoek naar ontwikkelingen in de samenleving en dus ook naar religieuze ontwikkelingen. Uit de afgelopen vrijdag gepresenteerde cijfers blijkt dat het aantal religieuzen in ons land daalt: in 2008 noemde 58 procent zich nog gelovig.

28 procent van de Nederlanders is rooms-katholiek, veertien procent rekent zich tot een protestantse kerk. Vier procent van de bevolking is moslim.

Net als de religiositeit daalde ook de religieuze participatie: steeds minder mensen bezoeken een kerkdienst of een gebed in de moskee. Ruim tien jaar geleden was een op de vier regelmatig in een kerk, moskee of synagoge te vinden. Anno nu is dat ongeveer een op de zes. Dat zijn met name mensen ouder dan 55 jaar. Gereformeerden zijn de meest trouwe kerkgangers.

Dergelijke cijfers geven te denke, ook voor de VVP. Wat betekenen deze ontwikkelingen en hoe kan de vereniging er mee omgaan? Het is goed om na te denken over de vraag welke vorm wij willen houden of aannemen. Wat is bijvoorbeeld de plaats van de kerkdienst als blijkt dat het overgrote merendeel van de mensen daar geen waarde aan hecht?

Deel dit