Vernieuwingsgeest in Gouda

Vernieuwingsgeest in Gouda

Erik Jan Tillema reist langs de verenigingen van de VVP, om uit te zoeken wat typisch vrijzinnig is. Hij ging op bezoek bij de Federatie Gouda. 

Vanwege het corona-virus lukt het niet om op fysiek bezoek te gaan. Daarom heb ik een online zoom-interview met de bestuursleden Ria Kroon (secretaris), Gabe de Vries (penningmeester) en Hans Hoeve (voorzitter) en telefoneer ik met voorganger Kim Magnée-de Berg.

Jeugd in de kerkgouda3

Van de vier kent Hans de vereniging het langst. Hij is opgegroeid in Gouda en heeft alles meegemaakt: de oprichting van de vereniging, de verhuizingen van kerkgebouw naar kerkgebouw, maar hij wordt helemaal enthousiast als hij spreekt over het vrijzinnige jeugdwerk, de VCJC.

‘De mooiste jaren van mijn jeugd,’ zo vertelt hij. ‘En ik heb er mijn vrouw leren kennen.’

Na zijn enthousiaste verhaal verzucht hij: ‘Maar dat is allemaal over. De mensen van toen zijn overleden en zoiets als de VCJC heb je niet meer.’

Het klopt dat de vrijzinnigheid vergrijst, maar dat geldt eigenlijk niet voor de federatie Gouda. Er zijn relatief veel jonge gezinnen en dat zorgt voor een fijne sfeer tijdens de kerkdiensten.

‘Er is een grote groep voor de kindernevendienst,’ zegt Ria. ‘De kinderen mogen ook geregeld iets tijdens de dienst vertellen en er klinkt vaak applaus als ze laten zien wat ze hebben gemaakt.’

‘Er ontstaat een gezellige en rommelige sfeer waar je gewoon vrolijk van wordt,’ vult Kim aan. ‘Het is mooi om te zien dat alle generaties bij elkaar zitten.’ Jammer genoeg wordt er voor haar preken nog niet geapplaudisseerd.

Kringenwerk

Buiten de kerkdienst om wordt er ook veel georganiseerd voor de jongere generaties. Er is een tienerclub waar pubers samen eten en met elkaar in gesprek gaan. ‘Over verschillende onderwerpen,’ legt Kim uit. ‘Vriendschap, wat belangrijk is in het leven, maar ook bijbelse en kerkelijke onderwerpen. Want anders krijg je als reactie dat ze die gesprekken ook tijdens bijvoorbeeld Maatschappijleer kunnen voeren.’

De geloofsgemeenschap organiseert veel kringen: een vrouwenkring, leeskring, gesprekskring en twee kringen voor mensen vanaf dertig jaar.

‘Aan de ene kant heb je een kring van dertigers die kerkelijk betrokken zijn waar veel meer over bijbelse thema’s wordt gesproken en daarnaast heb je een netwerk van zinzoekers waar de gespreksonderwerpen wat breder zijn. Qua thematiek is er dus verschil, maar qua soort mensen niet. Het zijn allemaal mensen die diepgaande gesprekken willen voeren. Al zul je de zinzoekers niet zo snel op zondagochtend in de kerk zien,’ vertelt Kim.

Zinzoekersgouda2

Hoe komt het dat de federatie zo’n grote groep dertigers en veertigers bereikt? ‘Gouda telt zeer veel kerken, vaak met een behoudend karakter,’ duidt Gabe. ‘Jongeren die op de strenge leer afknappen maar wel op zoek zijn naar zingeving, vinden bij ons vaak een nieuwe plek. Daarnaast hebben we een relatief jonge dominee die veel leuke dingen organiseert.’ Hij somt een aantal activiteiten op: de preek van de leek met nagesprek in de kroeg en themamiddagen over kunst en religie in Museum Gouda.

‘Het zinzoekers-netwerk is vanuit die activiteiten ontstaan,’ vertelt Kim. ‘Samen met Mirjam van Esschoten en enkele anderen organiseerde ik ze. Zo kwamen we in contact met mensen die niet op zoek zijn naar een kerk, maar wel over zingeving in gesprek willen gaan.’

Zo ontstond het idee om met een groep mensen samen te komen en goede gesprekken te voeren.

‘We hebben mensen benaderd,’ vertelt Kim. ‘Dat was in het begin wel lastig. Je voelt je dan net een Jehova’s Getuige. Maar mensen reageerden zeer enthousiast en we kregen veel positieve reacties.’

Na enkele zinzoekers-avonden volgde er een zinzoekers-diner. Een groep van 18 mensen fietste tussen drie verschillende huizen om te eten, te drinken en te praten. ‘Het was een avond waar je de zin niet hoefde te zoeken; de levensvreugde lag voor het oprapen,’ schreef Mirjam later in een verslag van de avond.

Het enthousiasme van de activiteiten doet bijna denken aan de sfeer tijdens de VCJC-activiteiten vele jaren geleden.

Corona

Toen brak helaas de corona-pandemie uit en bijna alle activiteiten van de federatie kwamen stil te liggen. Er werden online kerkdiensten aangeboden en het bestuur deed haar uiterste beste om de hechte en warme banden te behouden.

‘In het voorjaar hebben alle leden een bosje tulpen ontvangen,’ zegt Gabe. ‘Ook in het najaar zullen ze een groet namens de gemeente krijgen.’

Kim vond het leuk om mee te werken aan de online diensten maar ze is blij dat er nu weer echte kerkdiensten georganiseerd kunnen worden. ‘De ontmoeting is zo belangrijk voor mensen.’

Ook het kringwerk wordt langzaam weer opgepakt. De mensen komen nu in kleinere groepen bijeen en incidenteel via zoom. Daar zijn de geïnterviewden blij mee want het is belangrijk om contact te houden. ‘Anders raakt de gang eruit en zijn er mensen die afhaken.’

Veel angst dat alles nu uit elkaar valt, is er gelukkig niet. Inmiddels worden er plannen gemaakt voor een buitenactiviteit met Kerst en denkt Kim na over nieuwe vormen van kerk-zijn. Ook dat is een echte VCJC-mentaliteit.

Deel dit