Verslag regionale conferentie van de IARF juli 2012

Verslag regionale conferentie van de IARF juli 2012

18 (kerk)genootschappen, 12 nationaliteiten, 10 landen, één vrijzinnige familie. Dat was, in het kort, de regionale conferentie van de IARF, die van 19 tot 22 juli op Mennorode [Elspeet] is gehouden onder de noemer: Liberal religion on ‘Hold’, ‘Play’, or ‘Fast Forward’?

De opening gaf al direct een aardig beeld van de huidige toestand, [Hold]. Voorzitters en andere vertegenwoordigers van Nederlandse vrijzinnige groeperingen brachten ieder met een korte speech hun groeten over aan de deelnemers. Hun onderwerpskeuze gaf in vogelvlucht de stand van zaken: IARF conferenties en hun betekenis; intolerantie en inbreuken op de godsdienstvrijheid; de kracht zoeken in de stilte; netwerken en aansluiting zoeken bij het Unitarisme; vriendschap en toenadering.

De ‘afspelende’ [ Play]  variant van IARF werd uitstekend in beeld gebracht tijdens de workshops. Actieve leden van IARF brachten met groot enthousiasme over wat hun bezighield: Interreligieuze basisgroepen in Israël, de toekomst van IARF,  lobbywerk bij het Europees Parlement in Brussel en bij de Verenigde Naties in Genève. Het gaf aanleiding tot levendige debatten.

Het dynamische  element Fast Forward kwam het best tot zijn recht in de lezingen. Meerten ter Borg beschreef  de vrijzinnige levenshouding als vereiste voor het succesvol samenleven in een steeds verder globaliserende wereld. Anne Ruth Mackor bracht verschillende stijlen van leiderschap in beeld en ging na, welke de beste zou zijn voor de vrijzinnigheid van de toekomst. Bram van der Loef incorporeerde  beide visies in zijn model voor ‘goed’ leiderschap, gebruik makend van zijn kennis van  bedrijfsethiek.

Gelegenheid tot reflexie was er tijdens een diapresentatie met muziek over het werk van Frederick Frank, maar meer nog  tijdens de morgenwijdingen en dagsluitingen, verzorgd door deelnemers uit uiteenlopende geloofsrichtingen. Voor het eerst konden we op een Europese conferentie ook een vrijzinnige moslim verwelkomen.

‘Spelen’ deden de deelnemers ook, en hoe! In het begin werd er nog voor hen gespeeld, later stonden ze zelf op het podium in een veelkleurige voorstelling van gedichten, liederen en niet nader te specificeren cultuuruitingen. Volksliedjes die in meer dan één land bekend waren, werden spontaan aangeheven,  in meer dan één taal - de toehoorders kenden toch geen van beide. Er werd gedanst en we gingen ook op schoolreisje naar het nieuwe land. Zo eindigde, wat begonnen was in een sfeer van toespraken en lezingen, een klein beetje als een vakantiekamp. Goed voor het netwerken!

Voor een compleet verslag  klik hier voor de pdf

Deel dit