Volzin organiseert schrijfwedstrijd

Volzin organiseert schrijfwedstrijd

Het levensbeschouwelijke blad Volzin organiseert weer haar jaarlijkse schrijfwedstrijd, dit keer rondom het thema 'Kunst & religie: hemels of hels?'

Mensen kunnen hun essay tot 3 september 2018 insturen. Een jury kiest uit de inzendingen de drie beste essays. De winnaar van de eerste prijs zal zijn of haar essay voorlezen tijdens een symposium over ‘muziek en spiritualiteit’ op 9 november 2018 in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. De winnende essays verschijnen in Volzin van 4 januari 2019. De winnaars ontvangen respectievelijk 500, 300 en 200 euro.

Thema
Religie en kunst zijn aan elkaar gewaagd. Kunstenaars van allerlei slag – componisten, schilders, (toneel)schrijvers, dichters, beeldhouwers, filmers, cabaretiers enzovoorts – putten vanouds inspiratie en ‘stof’ uit religieuze tradities. Of zij verzetten zich tegen bepaalde tradities of stellen die onder kritiek – dat laatste kan natuurlijk ook.

Kunst draagt op haar eigen wijze bij aan de permanente verandering die religieuze tradities ondergaan. Religie vraagt om ‘goede’ kunst.

Omgekeerd kan iemand vanuit haar of zijn eigen religieus of spiritueel engagement kunstwerken maken of bepaalde dingen in kunst zien die iemand anders zó niet maakt of ziet. Goede kunst draagt bij aan ervaringen van diepgang, sacraliteit en religie.

Kunst en religie: eeuwenlang waren die twee sferen met elkaar in harmonie. Ook nu zijn ze dat vaak nog, maar even zo vaak ook niet. Religie en kerk zeggen menigeen immers niet veel meer. Niettemin blijven mensen op zoek naar zingeving en duiding. Voor menigeen is kunst een vervanging van religie geworden. Zij vertoeven liever in een museum, concertzaal of bioscoop dan in een kerk. Zij lezen liever een goed boek dan te luisteren naar een preek. Kun je ze ongelijk geven?

Maar: hoe zit het met u? Wat leert kunst u over uzelf en over onze wereld? Welk boek, gedicht, schilderij, beeldhouwwerk, toneelstuk, symfonie, lied, cabaretvoorstelling, draagt u met u mee? Wat moeten we volgens u lezen, horen, zien, willen we – ieder voor zich of samen – betere mensen worden?

In welk opzicht vormt kunst voor u een aanvulling op uw religie of is kunst voor u een vervanging van religie geworden?

Het thema laat zich in vele richtingen laat uitwerken. Elke uitwerking en invalshoek is toegestaan mits het thema maar herkenbaar blijft. De opdracht voor de schrijfwedstrijd luidt: schrijf een pakkend essay over het hemelse of helse verband tussen kunst en religie.

Meer informatie is te vinden op de website van Volzin

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Abonneer u nu op de nieuwsbrief

Deel dit