Volzin schrijfwedstrijd 2012

Volzin schrijfwedstrijd 2012

Schrijfwedstrijd 2012 van VolZin in teken van verandering

‘Maak het nieuw!’ luidt het thema van VolZin-opinieprijs 2012, de jaarlijkse schrijfwedstrijd van VolZin, tijdschrift voor zinvol leven.

De opdracht luidt: schrijf een persoonlijk verhaal of een uitdagende bespiegeling over je eigen vernieuwingsdrift, of over de menselijke scheppingsdrang. Inzenders dingen mee naar een van de geldprijzen. Winnende verhalen worden gepubliceerd in VolZin. Iedereen kan meedoen.

Thema

Alle dingen zijn veranderlijk. Niets blijft. Ook wij mensen veranderen mee in de stroom der dingen. Maar bovendien voelen wij de aandrang – of is het een opdracht? – om steeds onszelf en de wereld te vernieuwen. Noem het ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, noem het ‘new age’: wij mensen koesteren een visioen. Zonder gevaar is dat niet. Menige heilstaat veranderde in een hel.

Kort gezegd luidt de opdracht voor de VolZin-opinieprijs 2012: schrijf een pakkend en persoonlijk essay over de menselijke creativiteit, of je eigen vernieuwingsdrift. Ga in op vragen als: Wat moet er veranderen en hoe? Of mag het juist wel wat minder met al dat nieuw, nieuwer, nieuwst? Wat was een grote verandering in je eigen leven? Of verandert daar juist niet zoveel? Is dat een ramp of een zegen? Trouwens: moet je vooral zelf veranderen of gaat het in de eerste plaats om de wereld om je heen?

Voorwaarden

- De VolZin-schrijfwedstrijd staat open voor alle leeftijden.

- Bijdragen van maximaal 1600 woorden kunnen tot  uiterlijk 1 juli 2012 worden ingezonden.

- Inzendingen dienen in Word en per e-mail te worden    aangeleverd. Mail naar: schrijfwedstrijd@volzin.nu, voorzie je bijdrage van naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep, of opleiding en de aanduiding ‘VolZin-opinieprijs 2012’.

- De inzender verleent VolZin het recht van eerste publicatie van de ingezonden bijdragen.

- Bijdragen worden beoordeeld op: persoonlijke toonzetting, originaliteit van inhoud en invalshoek, toegankelijkheid en helderheid van stijl.

Prijzen en jury

Inzenders dingen mee naar een eerste, tweede en derde prijs van 500, 350 en 150 euro en publicatie in VolZin. De jury staat onder leiding van godsdienstsocioloog en hoogleraar Joep de Hart en bestaat verder uit de journalisten Arjan Broers, Eduard van Holst Pellekaan (hoofdredacteur VolZin), Jan van Hooydonk, Inger van Nes (Zinweb), en Lisette Thooft. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de VolZin-lezing, dit najaar. Alle inzenders ontvangen daarover bericht. Meer informatie, zie: www.volzin.nu.

Deel dit