Vrijzinnig Assen zoekt nieuwe voorganger

Vrijzinnig Assen zoekt nieuwe voorganger

De vrijzinnige protestanten in Assen zoeken een nieuwe voorganger voor 16 uur in de week. 

Vrijzinnig Assen is een kleine zelfstandige geloofsgemeenschap aangesloten bij de landelijke VVP. Zij heeft een overeenkomst met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Assen gesloten, waarbij de onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheden zijn geregeld.

Vrijzinnig Assen werkt mee aan het versterken van de vrijzinnige geloofsgemeenschap op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau.

Vrijzinnig Assen is een actieve vereniging, die op eigentijdse wijze vorm en inhoud geeft aan het vrijzinnig gedachtegoed in Assen.

Onze bronnen zijn de bijbel, maar ook de christelijke traditie, humanisme, elementen van andere godsdiensten, filosofie, kunst en wetenschap, levensverhalen.

Wij ontmoeten elkaar in de zondagse diensten en tijdens gesprekskringen. Hierbij zijn wij op zoek naar een persoonlijke geloofsbeleving, maar ook naar onderlinge verbondenheid.

Daarnaast organiseren wij inspiratiebijeenkomsten en lezingen binnen en buiten kerkelijke settingen.

Wij zoeken een voorganger, die zich verbonden voelt met het vrijzinnig gedachtegoed en die dat tot uitdrukking brengt in het voorgaan tijdens kerkdiensten en bij het verlenen van de pastorale zorg.

Wij verwachten van u de uitvoering van de volgende taken:

 • Het voorgaan in een twaalftal kerkdiensten per jaar.
 • Het leiding geven aan gesprekskringen en het meedenken over het activiteitenprogramma.
 • Het verlenen van pastorale zorg aan onze leden.
 • Het schrijven van artikelen voor zowel mensen binnen als buiten onze geloofsgemeenschap.
 • Het zo nodig bijwonen van bestuursvergaderingen.

Wij denken daarbij aan iemand die,

 • een voltooide theologische opleiding op minimaal HBO-niveau heeft.
 • goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden bezit, met een warme belangstelling voor mensen zowel binnen als buiten de vereniging.
 • affiniteit heeft met het ouderenpastoraat.
 • aan het vrijzinnig gedachtegoed door middel van taal en teken uitdrukking kan geven.
 • wil meedenken over een toekomstvisie. Hoe samen verder?

Wij bieden u

 • een werkverband van 16 uur per week, waarbij de uren flexibel in te delen zijn.
 • arbeidsvoorwaarden, die contractueel zullen worden vastgelegd.

Actuele informatie kunt u vinden op onze website www.vrijzinnig.nl/assen

Indien gewenst kunt u voor nadere inlichtingen contact op nemen met ons bestuurslid

de heer W.F. Postma, A. van Duinkerkenlaan 34 9405 AR Assen. telefoon 0592-398084 of mailen wfpostma@home.nl

U kunt uw sollicitatiebrief met CV vóór 1-5 2020 mailen naar wfpostma@home.nl

Deel dit