Vrijzinnig jachtseizoen geopend

Vrijzinnig jachtseizoen geopend

Elke eerste maandag van het jaar is het zo ver: vrijzinnige predikanten worden platgebeld met verzoeken voor gastpredikbeurten. Het wordt ook wel het ‘belcircus’ genoemd. Het is een bijzonder fenomeen.

De VVP, NPB, Remonstrantse Broederschap en Doopsgezinde Sociëteit hebben met elkaar afgesproken dat predikanten pas op de eerste maandag van het jaar – vanaf 9.00 uur – benaderd mogen worden voor preekbeurten in het daaropvolgende jaar. Afgelopen maandag werd dus gebeld voor preekbeurten in 2015. Bij sommige voorgangers was de telefoon roodgloeiend.

Bij Foekje Dijk van de VVP Assen ging om stipt 9 uur de telefoon. Ze vindt het wel lekker dat er gebeld wordt op één dag, maar heeft er wel moeite mee dat zo ver van tevoren wordt gepland. ‘Ik moet eind 2013 al bepalen in welke weken in 2015 ik vrij wil zijn’.

Marianne Gaastra van de VVP in Kampen ervaart hetzelfde: ‘Het is wel een beetje beklemmend dat je al zit in te vullen voor 2015. De spontaniteit en het vrije gevoel is er dan wel vanaf.’ Aan de andere kant zorgt het er wel voor dat ze weet waar ze aan toe is. ‘ Maar ik denk dat het vooral voor de preekregelaars prettig is om het preekrooster op tijd af te hebben’.

Bij Marijke Kwant van de vrijzinnige Oudshoornse kerk in Alphen aan de Rijn ging ‘pas’ om kwart over 9 de telefoon. Zij heeft er geen moeite mee dat ze zo ver van tevoren wordt vastgelegd. Sterker nog: ze zou het niet erg vinden om eerder gebeld te worden. ‘Al voor het einde van het jaar is het preekrooster van mijn eigen gemeente bekend. Dan zouden mensen mij al mogen bellen voor preekbeurten’.

Om half 10 stond Jessa van der Vaart, predikant van Vrijburg in Amsterdam en studentpastor, op het punt om weg te gaan. Zij was het belcircus helemaal vergeten. Ze bleef er niet voor thuis: ook zij vindt het niet prettig om zo ver van tevoren te plannen. Daarnaast heeft ze met haar twee banen niet veel vrije zondagen over.

Erik Jan Tillema van de vrijzinnige Kapel in Hilversum werd dit jaar voor het eerst gebeld op de maandag. Hij ging er vanuit dat er gebeld werd voor preekbeurten in 2014 en schrok wel even toen er gevraagd werd voor een jaar later.

Overigens wordt niet iedereen gebeld. Vooral remonstrantse en NPB-gemeenten ‘jagen’ op predikanten. Voorgangers die bekend zijn bij de gemeente zijn het meest geliefd. Daarom gaat bij VVP-predikanten met een PKN-achtergrond niet zo vaak de telefoon. Bijvoorbeeld bij Lennart Heuvelman, predikant van de protestantse gemeente in Naarden en voorzitter van de VVP.

Ook was het rustig bij Catrien Bos, VVP-predikant in Friesland. ‘Het belcircus leeft hier niet zo in de provincie’.

Het mag duidelijk zijn dat niet iedereen enthousiast is over het belcircus. Dat het wel handig is - met name voor preekregelaars - is wel duidelijk en daarom zullen vrijzinnigen op de eerste maandag van het jaar platgebeld blijven worden.

Deel dit