Vrijzinnig Zoetermeer zoekt predikant

Vrijzinnig Zoetermeer zoekt predikant

De vrijzinnig christelijke Adventskerk in Zoetermeer (ZH) is op zoek naar een nieuwe predikant. De gemeente is ontstaan vanuit het samengaan van vrijzinnig protestanten, doopsgezinden en remonstranten.

De gemeente telt ongeveer 85 leden waarvan er velen actief zijn. Om de gemeenteleden bij te staan en het bestuur te ondersteunen zoekt de gemeente een:

Voorganger (m/v)
Parttime (8 tot 12 uur)

Gezocht wordt naar een persoon:
- met een theologische opleiding op HBO of academisch niveau
- die midden in de gemeente staat en die de gemeente inspireert en ondersteunt in de uitwerking van haar toekomstvisie
- die mensen weet te verbinden en te inspireren
- die pastor is en exegeet voor jong en oud
- die naar buiten weet te treden in samenwerking met andere kerken
- met enige ervaring, dit is echter geen vereiste

De gemeente biedt:
- een aanstelling voor drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging
- voor de overige aanstellingscondities wordt aansluiting gezocht met die van het betrokken landelijke kerkgenootschap waartoe de kandidaat zich rekent.

Uw schriftelijke reactie voorzien van CV kunt u tot en met 31 maart 2013 richten aan:
De Beroepingscommissie VCGZ
t.a.v. de heer C. Moerman
Wijnberg 36
2716 PE Zoetermeer

of per mail cees.moerman@telfort.nl
Schriftelijke en mondelinge Informatie kunt u opvragen bij C. Moerman, voorzitter van de beroepingscommissie. Telefonisch bereikbaar via 06 26352848

Website VCGZ: www.vcgz.nl

Deel dit