Vrijzinnige gedichten in het Fries

Vrijzinnige gedichten in het Fries

Voor wie van juweeltjes houdt: Na zijn debuut ‘God is het antwoord niet’ (2016) publiceerde Wytze Brandsma opnieuw een gedichtenbundel, ‘De naakte waarheid’. 

Uitgeverij Narratio spreekt van 'ondogmatische en levensbeschouwelijke gedichten'. 

Evenals in zijn vorige boekje zijn van alle gedichten een Friese en een Nederlandse versie opgenomen. Wat een rijkdom, als je je naast ons standaard-Nederlands in je eigen taal of dialect kunt uiten! Alles getuigt ervan dat deze gedichten/gedachten hem dicht op het lijf zitten.

Brandsma heeft geen omhaal van woorden nodig om uit te drukken wat hem na aan het hart ligt.

Ook deze bundel heeft veel wit. Een sprekend (!) voorbeeld, het Fries en het Nederlands gemakkelijk op één pagina:

Mantelsoarger
God 
draach my 
op dyn rêch 
mar lit 
dyn ezel 
thús

Mantelzorger
God
draag mij
op je rug
maar laat
je ezel
thuis

Het boek is te bestellen via uitgeverij Narratio

 

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Abonneer u nu op de nieuwsbrief

Deel dit