Vrijzinnige nestor Klaas Witteveen overleden

Vrijzinnige nestor Klaas Witteveen overleden

Op zaterdag 10 november 2018 is de vooraanstaande vrijzinnige theoloog Klaas Witteveen op 98-jarige leeftijd overleden.

De uiterst vrijzinnige maar wel kerkelijk georiënteerde emeritus-predikant en -universitair docent hield in zijn laatste levensdagen vast aan de opvatting dat er geen hemel is, maar dat alles omringd wordt van een bezield verband waar hij ook na zijn dood onderdeel van blijft.

Tijdens zijn leven zette hij zich vol overgave in voor de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden. Daarnaast was hij hervormd predikant van de gemeenten in Uitwierda (1946), Veendam (1949), Noordbroek (1956), Hardegarijp (1961), Sneek (1965) en de vrijzinnige Leeuwenberghgemeente in Utrecht (1975). In 1982 werd hij docent kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij schreef verschillende, belangrijke publicaties, zoals Modern geloven, een korte schets van de geschiedenis van de VVH (1995).

Als vrijzinnige bleef Witteveen trouw aan zijn Hervormde Kerk. Zo lang als zijn gezondheid het toeliet, ging hij elke zondag naar een dienst, want de kerkgang hoorde er voor hem principieel bij. Volgens hem had de kerk een belangrijke taak in de samenleving: preken tegen consumentisme, uiterlijke schoon en plat vermaak. De kerk hoort zich te focussen op de diepere betekenis van het leven.

Na zijn emeritaat verhuisde hij terug naar zijn geboortegrond Groningen. De uitvaart vindt donderdag 15 november plaats in kerkgebouw De Ark in Groningen.

Deel dit