Vrijzinnigen op Java

Vrijzinnigen op Java

Het is niet bij veel mensen bekend: de activiteiten van vrijzinnigen in de Nederlandse koloniën. Maar in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw zonden de remonstranten, doopsgezinden, NPB-ers en VVH-ers gezamenlijk ook predikanten uit naar Suriname en Indonesië.

De website Java Post! van Bert Immerzeel behandelt een onderdeel van deze vergeten geschiedenis: de Vrijzinnig Godsdienstigen in Nederlandsch-Indië en de vrijzinnige jongerenbond op Java. In zijn artikel beschrijft hij enkele gebeurtenissen van eind jaren 30 en begin jaren 40, wanneer de oorlog dreigt. Het artikel is erg interessant en gaat vergezeld van verschillende zwart-wit-foto’s.

U kunt het artikel hier bezoeken

Deel dit