Vrijzinnigen vieren de christelijke diversiteit

Vrijzinnigen vieren de christelijke diversiteit

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) roept de zondag voor Pinksteren uit tot ‘Zondag van de christelijke diversiteit’ waarop we in de kerken kunnen stilstaan bij de vele verschillende manieren van geloven.

Met een speciale liturgiekrant wil de VVP kerken uitdagen om op deze zondag (13 mei) aandacht te besteden aan de diversiteit in de eigen gemeente en de kerk.

’Het is een gegeven dat mensen op verschillende manieren kunnen geloven, bijvoorbeeld op een vrijzinnige, orthodoxe of evangelische manier. Binnen de kerken hebben we soms moeite de diversiteit te waarderen. We leggen het accent op de tegenstellingen in plaats van te benadrukken dat diversiteit juist verrijkend kan zijn. Als er twee verschillende geloofsopvattingen zijn, concluderen we al snel dat er één juist is en de ander verkeerd. Maar er kunnen toch ook verschillen naast elkaar bestaan?,’ vertelt Erik Jan Tillema, beleidssecretaris van de VVP.

Met de speciale zondag en de liturgiekrant wil de vrijzinnige vereniging de verschillen positief benoemen, omdat de diversiteit er nu eenmaal bij hoort in de kerk. ‘We hoeven het niet te zien als iets negatiefs, als een bedreiging van de eenheid van de kerk. We mogen het vieren! Zoals we ook
onze verbondenheid met elkaar vieren, mogen we ook vieren dat we van elkaar verschillen’.

De laatste jaren zijn in christelijk Nederland steeds meer bewegingen actief die inzetten op de eenheid van de kerk. ‘Een positieve ontwikkeling’, aldus de vrijzinnigen, ‘maar daarbij mogen we de verschillen niet uit het oog verliezen. Een kerk is pas echt kerk, als zij ruimte kan geven aan een grote verscheidenheid van geloofsopvattingen’. De Zondag van de christelijke diversiteit is zo een mooie aanvulling op de Week van gebed om eenheid onder de christenen die in het begin van het jaar plaatsvindt.

In de liturgiekrant staan preeksuggesties, voorbeeldgebeden, verhalen en liederen die gebruikt kunnen worden in een kerkdienst.

De liturgiekrant kunt u hier downloaden

Hier vindt u een printvriendelijke versie van de liturgiekrant (zonder afbeeldingen)


Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Abonneer u nu op de nieuwsbrief

Deel dit