'Vrijzinnigheid is ruimte geven'

Frans den Ouden is sinds kort voorzitter van de VVP Oost-Nederland. Wat drijft hem om dit te doen? 'De vrijzinnigheid wil van elke dag een mooie dag maken'. 

Waarom ben je voorzitter geworden?fransdenouden
Sinds 1978 zijn mijn vrouw en ik lid van de VVP Hengelo en ik draag de vereniging een warm hart toe. Bij de VVP Oost-Nederland ontstonden vacatures in het bestuur en het was moeilijk om die te vervullen. Ik heb me beschikbaar gesteld omdat ik vind dat je, als je dat kunt, een bijdrage moet leveren als daar om gevraagd wordt. Ik vind het namelijk van belang dat je een bijdrage aan de samenleving levert. Je probeert de wereld te verbeteren, te beginnen bij jezelf en je eigen omgeving

Wat wil jij in de rol van voorzitter bereiken?
Waar nodig samen met andere leden en besturen verbinding zoeken en gezamenlijk mogelijkheden ontdekken om een vrijzinnig impuls te geven aan onze vereniging.

Hoe belangrijk is de vrijzinnigheid?
Voor mij is die belangrijk; samen met anderen zoeken naar verbinding. Vrijzinnigheid is ontspannend niet benauwend. Het geeft je ruimte in je denken. Eigenlijk kun je zeggen dat de vrijzinnigheid er naar streeft om van elke dag een goede dag te maken.

Hoe zie jij de toekomst van de vrijzinnigheid?
De vrijzinnigheid staat onder druk. Er is weinig geduld in de samenleving voor maatschappelijke problemen. Ik vind de toename bij de voedselbank verontrustend, de schulden die mensen hebben. Maar ook tot welke groep je behoort. Er komen steeds meer politieke partijen en dat leidt mijns inziens niet tot gezamenlijk zoeken naar oplossingen van de problemen. Eerder lijkt het wel dat het conflict wordt gezocht en niet de dialoog.

Vrijzinnigheid is juist openstaan voor ideeën van anderen. Luisteren, zonder direct te oordelen. Ruimte geven aan andere opvattingen. Verbinden in plaats van verdelen.

De toekomst is dus onzeker, maar vrijzinnigheid blijft wel bestaan, al ziet die er over tien tot vijftien jaar heel anders uit. In ieder geval blijft er behoefte aan bezinning, want er gebeurt erg veel in onze wereld.

Deel dit