VVP kaart homohuwelijk aan

VVP kaart homohuwelijk aan

De VVP wil af van het onderscheid tussen heterohuwelijk en homohuwelijk dat in de Protestantse Kerk wordt gemaakt.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) kaart samen met het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHTB-beweging, en de predikantenbeweging Op Goed Gerucht (OGG) het homohuwelijk in de Protestantse Kerk aan. Dat is namelijk nog steeds niet gelijk aan een heterohuwelijk.

Volgens de protestantse Kerkorde kan een relatie tussen twee mensen van een ander geslacht worden ingezegend als het huwelijk op het stadhuis voor de wet is voltrokken, terwijl zo’n zelfde huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht slechts kan worden gezegend. Het verschil mag klein lijken, maar het betekent dat er onderscheid wordt gemaakt.

VVP, LKP en OGG zien graag dat de generale synode, het hoogste overlegorgaan van de Protestantse Kerk, zich over dit onderwerp gaat buigen en de bepaling in de Kerkorde gaat wijzigen. Daarom roepen de drie organisaties hun achterban op om de kwestie via de eigen kerkenraad aan te kaarten in hun classis (kerkregio). Deze classis kan het onderwerp vervolgens agenderen op de synode.

’Hoe meer classes hier over spreken, hoe breder de discussie wordt gevoerd’, aldus de organisaties. ‘Het is goed als de gehele kerk hier weer naar gaat kijken en hopelijk resulteert dat in gelijkwaardigheid van de huwelijksvormen’.

Het initiatief volgt op een individuele actie van de vrijzinnige dominee Klaas Douwes die via zijn kerkenraad van de Apeldoornse Regentessekerk het onderwerp al op de agenda van de classis Apeldoorn heeft laten zetten. VVP, LKP en OGG menen dat dit navolging verdient.

Het homohuwelijk blijft een lastig onderwerp binnen de Protestantse Kerk omdat bepaalde delen van de kerk hier nog moeite mee hebben. Om aan deze groep tegemoet te komen, is het verschil in zegenen en inzegenen gecreëerd.

Deel dit