VVP organiseert Dode Zeerollen-activiteiten

VVP organiseert Dode Zeerollen-activiteiten

De VVP in Assen is de drijvende kracht achter een uitgebreid kerkelijk activiteitenprogramma dat aansluit bij de unieke tentoonstelling over de Dode Zeerollen in het Drents Museum in Assen.

De kerken zagen de tentoonstelling als een uitgelezen kans om als religieuze organisaties aan te sluiten bij een cultureel gebeuren. De interkerkelijke commissie ‘De Dode Zeerollen en de Asser kerken’ – bestaande uit de protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochie uit Assen en de VVP Assen – organiseert daarom van september tot en met november in totaal zeven activiteiten, van lezingen tot concerten.

Van 9 juli tot en met 5 januari 2014 zijn in het Drents Museum meerdere fragmenten van Dode Zeerollen te zien. Dat is bijzonder omdat de fragmenten nauwelijks Israël verlaten. De meer dan 2.000 jaar oude teksten geven een uniek inzicht in de joodse Qumran-gemeenschap die daar van ongeveer 140 v. Chr. tot 68 n. Chr. leefde.

Vanwege de kwetsbaarheid van de teksten, zijn de fragmenten elk slechts drie maanden te bezichtigen; halverwege de tentoonstelling worden de fragmenten daarom gewisseld. Tot medio oktober zijn bijvoorbeeld fragmenten uit Genesis, Psalmen en enkele wetsteksten te zien. Die worden daarna vervangen door fragmenten uit Leviticus en verschillende messiaanse teksten.

Behalve de Dode Zeerollen laat de tentoonstelling enkele honderden voorwerpen uit dezelfde periode zien: van alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals aardewerk, kleding en tassen tot munten en voorwerpen van de Romeinse legioenen die in Judea aanwezig waren.

Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling

Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van de Asser kerken

Deel dit