VVP viert eeuwfeest

VVP viert eeuwfeest

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland bestaat in 2013 honderd jaar. Al een eeuw lang staat de vereniging voor het vrijzinnige geluid binnen en buiten de Protestantse Kerk (voorheen de Hervormde Kerk).

In 2013 viert de vereniging dit jubileum uitgebreid. Op zaterdag 6 april vindt een jubileumdag plaats in Zeist. Het programma van deze dag bestaat uit workshops, theater, muziek en ontmoeting. Op deze dag vindt ook de presentatie plaats van het jubileumboek Eeuwig vrijzinnig dat stilstaat bij de betekenis van de VVP in het verleden, heden en de toekomst.
 
Voor het jubileum stelt de vereniging ook een liturgiekrant samen met tips en ideeën voor het samenstellen van een vrijzinnige kerkdienst. Deze krant wordt voor Pinksteren onder alle gemeenten van de Protestantse Kerk verspreid.
 
De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden werd in 1913 opgericht nadat eerder al verschillende provinciale verenigingen van vrijzinnigen waren ontstaan. Na het opgaan van de Hervormde Kerk in de Protestantse Kerk in 2004 nam zij de naam VVP aan. De vereniging plaatst zich vanouds binnen de Protestantse Kerk maar onderhoudt daarnaast veel contact met andere vrijzinnige organisaties zoals de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Sociëteit en Het Apostolisch Genootschap.

Deel dit