Wanneer vrijzinnigen elkaar ontmoeten

Wanneer vrijzinnigen elkaar ontmoeten

Wanneer vrijzinnige protestanten, remonstranten, vrijmetselaars, lutheranen, humanisten, apostolischen en andere vrijzinnigen elkaar ontmoeten, komen ze er achter dat ze veel met elkaar gemeen hebben. Dat gebeurde tijdens de eerste grote ontmoetingsdag van de werkgroep Zinzoekers-IJsseldelta.

Ruim zeventig mensen uit de regio IJsseldelta en van daarbuiten kwamen op 17 november bijeen om deel te nemen aan een themadag rondom social media. Tijdens vier verschillende workshops konden de deelnemers leren hoe ze contacten kunnen leggen en hoe ze innerlijke ervaringen en gedachten effectief over kunnen brengen op elkaar en ook de buitenwereld.

Natuurlijk werd kennis gemaakt met Twitter en Facebook zowel in positieve als in negatieve zin. Levensbeschouwelijke organisaties vinden het lastig hun visie en denkwijze goed naar buiten te brengen zowel naar de verschillende media als ook via diverse publicaties. Hoe dit effectief te doen werd besproken tijdens de workshops.

De koffiepauzes en de uitgebreide lunch boden uitstekende momenten voor de praktijk en het geleerde werd dan ook direct in de praktijk gebracht. Nieuwe enthousiaste ontmoetingen volgden en interessante gesprekken ontstonden waarbij men constateerde dat elkaars gedachten niet eens zo ver uit elkaar liggen.

Een stevige wandeling bood een goede basis om de benen te strekken en frisse lucht te halen. Zelfs als hieraan nog een opdracht is verbonden en de gesprekken niet verstomden. Indrukwekkend waren ook de getoonde filmpjes van de verschillende groeperingen over verbinden, vertrouwen, verzoenen, verwonderen, verlangen, stilte en menswaardig. Ze helpen mee de vrijzinnig-humanistische banden aan te halen. Klik hier om de filmpjes te zien!

Kortom een dag die - zeker in de regio IJsseldelta  maar wellicht landelijk - een vervolg zal krijgen in een poging om samenwerking tussen vrijzinnigen te versterken en aldus het vrijdenkers-gedachtegoed breed voor het voetlicht te brengen.  De website www.dezinzoekers.nl bundelt al deze bouwstenen tot samenwerking en biedt een activiteitenplatform hier aan de monding van de IJssel.

Deel dit