Wat is vrijzinnig belijden?

Wat is vrijzinnig belijden?

Kunnen vrijzinnigen een belijdenis van hun geloof afleggen? Of past dat niet bij een postmoderne geloofshouding waarbij zekerheden altijd wankel zijn?

In een vier opeenvolgende digitale colleges gaat bijzonder hoogleraar Chris Doude van Troostwijk in op de vraag hoe postmodern belijden eruit ziet. Hierbij gaat hij te rade bij verschillende vooraanstaande theologen en filosofen, van kerkvader Augustinus tot Jean-François Lyotard, de grondlegger van de postmoderne filosofie.

Moet je bekeerd zijn om te belijden? Kun je in je eentje belijden? Het zijn enkele van de vele vragen die Van Troostwijk gaat behandelen.

Belijden wordt vaak als iets zwaars gezien, dat meer past bij de orthodoxie dan bij de vrijzinnigheid. Maar Lyotard helpt om vrijzinnig belijden te verstaan als een permanent spel, een herinnering aan de kinderlijke onbevangenheid en de oorspronkelijke creativiteit waar het levend geloven niet buiten kan.

Van Troostwijk is verbonden aan het Doopsgezind Seminarium en verzorgt elk jaar een serie openbare colleges voor theologen en geïnteresseerden. Vanwege de corona-pandemie biedt hij het dit jaar via Zoom aan. Aanmelden voor de serie kan via seminarium@doopsgezind.nl. Meer informatie over de reeks is te vinden op de website www.vrijzinnigetheologie.com

Deel dit