Woorden voor verbeelding

Woorden voor verbeelding

VVP'er Wytze Brandsma is een actief dichter: in de afgelopen jaren verschenen bij uitgeverij Narratio drie poëziebundels van hem, waarin hij op een vrijzinnige manier het geloof beschrijft. In twee talen: Nederlands én Fries. Wat drijft hem?

Kun je wat meer over jezelf vertellen: wie ben jij?

Ik ben geboren aan de rand van de Veluwe en groeide daar op in een orthodox gezin te Dieren. Later kreeg ik meer te maken met een diversiteit van levensbeschouwingen, waardoor de huiselijke geloofsleer nogal wat vragen opriep. Toen ik Kuitert ging lezen en er een vrijzinnig dominee op mijn pad kwam, ervoer ik de vrijheid om anders over levensvragen na te mogen denken. Ik leerde in te zien dat de waarheid polyinterpretabel is.

Wat is jouw drijfveer om te dichten?

Dat de schepping niet af is en dat we in het hiernumaals de verantwoordelijkheid hebben een bijdrage te leveren aan een wereld van vrede en gerechtigheid. De inspiratie om kort en krachtig mijn gedachten te ontvouwen komt voort uit het verlangen om het onverklaarbare wat mensen bezig houdt - het geloof in religie en liefde - te analyseren en in kaart te brengen.

Wat wil je overbrengen met je gedichten? 

Ik kreeg steeds meer de behoefte om door middel van korte teksten een ondogmatisch geluid te laten horen. Ik probeer daarbij al te kerkelijke taal te vermijden, neem stelling tegen opkomend populisme en pleit als het ware voor mondialisme en gemeenschapszin.

Verder laat ik in het voorwoord van mijn derde bundel ‘Branding’ weten dat ik hoop dat mijn gedichten uitnodigen tot zingeving van een levensweg, waarin erkennen van de veelkleurigheid van geloven leidt tot respect en verdraagzaamheid.

Is er in de huidige tijd nog wel aandacht voor poëzie?

Er zullen altijd mensen zijn, die - in welke poëtische vorm dan ook - hun gevoelens en gedachten willen uitdrukken. Het mooie aan poëzie is dat de schrijver een eigen stijl kan kiezen waaraan hij zeggingskracht toedicht en hoopt dat het de lezer raakt. Al blijft het vaak een select groepje dat poëzie wil ervaren en voelen.

Wat zou er verloren gaan als we ons beperken tot proza? 

Poëzie is een vorm van literaire kunst die vaak meer dan een verhaal de ruimte aan de lezer geeft om zelf de verbeelding te laten spreken. Het vraagt meestal een beschouwelijke benadering; het kost soms even wat meer instellingstijd.

Welke rol kan poëzie spelen in religie?

Mensen aanzetten tot perspectiefwisseling. Dat de mens zich geraakt en gekend mag weten en leert open staan voor het geraakt zijn door het wonderlijke van de schepping, zich bewust wordt van een kleurrijke samenleving, want:
religie is
als muziek
de een
 
houdt
van dance
de ander
van klassiek
.

Dit artikel verscheen eerder in VrijZinnig, kwartaalblad van de VVP. Geïnteresseerd? Mailinfo@vrijzinnig.nl voor een proefabonnement

Deel dit