Ontmoetingsdag over Vincent van Gogh

Ontmoetingsdag over Vincent van Gogh

Op 5 november organiseert de VVP Nederland een ontmoetingsdag over de bekende schilder Vincent van Gogh.

De dag begint in de Regentessekerk in Apeldoorn waar kunsthistorica een lezing zal verzorgen over de kunstenaar. ‘s Middags wordt een bezoek gebracht aan het Kröller Müller Museum waar dan de expositie ‘De vroege Van Gogh’ te zien is.

Over de lezing schrijft Ank Adriaans het volgende:

Vincent van Gogh, zendingsdrang en schilderkunst
Tussen december 1878 en oktober 1880 vestigt Vincent van Gogh zich als evangelist in de Borinage, een mijnstreek in België, dichtbij de Franse grens.

Het leven van de dan 25-jarige Vincent wordt gekenmerkt door nogal wat mislukkingen, tegenslagen en pogingen om weer nieuwe wegen in te slaan. Hij ziet het werken als prediker onder de mijnwerkers als een nieuwe kans, nadat hij zijn studie theologie heeft moeten opgeven.

Vanuit een religieuze gedrevenheid probeert hij zich te identificeren met de armoede en ontberingen van de arbeiders onder de grond. Hij gaat in nederige omstandigheden leven, hij daalt af in een mijnschacht en na een mijnongeluk verzorgt hij de gewonden. Daarnaast maakt hij lange voettochten en te midden van de natuur probeert hij een zinvolle invulling van zijn leven te vinden.

In de vele brieven aan zijn broer Theo, citeert Vincent herhaaldelijk bijbelteksten en schrijft hij overpeinzingen naar aanleiding van deze teksten. De brieven illustreren de poging om zijn leven een religieuze inhoud te geven. Met Theo, die in de kunsthandel werkt, correspondeert Vincent ook over kunstwerken die hij heeft gezien en die hem persoonlijk treffen. Hij illustreert zijn brieven met tekeningen. Na zijn mislukking als prediker in de Borinage, vindt Vincent van Gogh zijn roeping als tekenaar en schilder.

De lezing Vincent van Gogh, zendingsdrang en schilderkunst sluit aan bij de tentoonstelling ‘De vroege Van Gogh’ (Kröller-Müller Museum), waarin de beginjaren van Vincent van Goghs loopbaan als kunstenaar centraal staan. De lezing Vincent van Gogh, zendingsdrang en schilderkunst belicht vooral de periode daaraan voorafgaand.

In een kort overzicht van het leven van Vincent van Gogh, wordt aandacht besteed aan zijn ambitie om verkondiger te worden. Waarom kiest hij ervoor om in een mijnwerkersdorp te gaan prediken onder de arme bevolking? Welke invloed heeft deze periode op zijn ontwikkeling tot kunstenaar? In de toelichting wordt de relatie gelegd tussen de religieuze zoektocht van de beroemde kunstenaar en zijn sterke medeleven met de allerarmsten. Een power-pointpresentatie illustreert de ontwikkeling die hij in deze periode doormaakt.

Belangrijke informatie:
De dag kost € 20 p.p (exclusief toegang museum) en u kunt zich vanaf nu opgeven via het landelijke bureau: info@vrijzinnig.nl of 030-8801497
Er is ook een speciaal kinderprogramma (5-12 jaar) onder leiding van kunstenaar Mark van Praagh.

Dagprogramma:
10.00-10.30 ontvangst met koffie & thee in de Regentessekerk
10.30-10.45 opening van de dag
10.45-12.00 lezing Ank Adriaans
12.00-12.45 lunch
12.45-13.30 busvervoer naar museum
13.30-15.30 rondleiding museum
15.30-16.00 afluiting in het museum
16.00-16.45 busvervoer naar Regentessekerk

Download hier de informatieflyer over de ontmoetingsdag

Deel dit