Verslag Ontmoetingsdag over alledaagse spiritualiteit

Verslag Ontmoetingsdag over alledaagse spiritualiteit

Op 6 november 2021 vond in de Geertekerk Utrecht de Ontmoetingsdag van de VVP plaats, rondom het thema 'alledaagse spiritualiteit'. Annie Baerends schreef hiervan een verslag: 

Vrijzinnige Ontmoetingsdag

In Amsterdam liepen op 6 november veertigduizend mensen mee in de Klimaatmars. Op diezelfde dag waren in de Geertekerk in Utrecht negentig mensen samengekomen voor de Vrijzinnige Ontmoetingsdag. Behalve dat er op die dag veel gesprekken gevoerd werden was er twee keer een moment van stilte. Niet zo’n korte stilte als onderdeel van een gebed, zoals in kerkelijke vieringen nogal eens voorkomt en waar velen niet goed raad mee weten, maar een lange stilte met een opdracht. Een van die opdrachten was om in gedachten bij die klimaatmars te zijn.

Mooi en ontroerend.

De gesprekken ontstonden naar aanleiding van vragen op aangereikte kaarten over bepaalde  onderwerpen zoals ‘overvloed’, ‘overgave’, ‘passie’. Een ieder ging zelf op zoek naar een gesprekspartner. Het was een verrassende ervaring om op die manier elkaar te bevragen en naar elkaar te luisteren, leerzaam ook.

Tussen stiltes en gesprekken door waren er intermezzo’s van twee musici. Er werd  genoten van gitaarspel met begeleiding van orgel- of pianospel.

Op deze ontmoetingsdag met het thema ‘Alledaagse Spiritualiteit’ werd het boek ‘Zomaar ineens’ gepresenteerd. Aan het boek, samengesteld door beleidssecretaris van de VVP Nederland Erik Jan Tillema, hadden twintig mensen meegewerkt door hun eigen spirituele ervaring op te schrijven. Tot slot van deze Ontmoetingsdag vol spirituele ervaringen kwam de  finalist van het Leids Cabaretfestival 2020. cabaretier Thjum aan het woord om op zijn manier te vertellen over zijn kijk op spirituele zaken. Een vrolijk slot van een zeer geslaagde Ontmoetingsdag.

Waar zwerfvuil mij brengtCover spiritualiteit def2

 In het boek ‘Zomaar ineens’ vertelt iemand dat ze sinds vijf jaar bijna wekelijks een fietstocht van ongeveer achttien kilometer maakt om zwerfvuil op te rapen.

Tijdens die tochten ervaart ze engelen als bron van energie. Engelen zijn voor haar de verbinding met G.O.D. waarmee ze bedoelt Grote Onbekende Dimensie waaruit alles voortkomt en waarin alles weer terugvloeit. Dat besef geeft haar een groot gevoel van verbondenheid met die Bron en van verantwoordelijkheid voor het opruimen van zwerfvuil.

De schrijfster van het boek vertelde dit verhaal ook ‘live’ op de Ontmoetingsdag. Misschien toch niet toevallig die combinatie van Klimaatmars en Ontmoetingsdag.   

Meer informatie over het boek leest u hier

Deel dit