ANBI-gegevens

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland (ANBI)
De Belastingdienst erkent de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) in Nederland als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daardoor donaties en giften aan de VVP bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Hieronder treft u gegevens en documenten aan, waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan ANBI’s.

Naam en gegevens

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland
RSIN: 004355829
KvK-nummer: 40532416
Postadres:
Postbus 8094
3503 RB  Utrecht
Bezoekadres:
Joseph Haydnlaan 2 A
3533 AE  Utrecht

Doelstelling
De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland is een vereniging van hen die willen samenwerken om in de Protestantse Kerk in Nederland het vrijzinnige element te handhaven en te versterken.

Naar deze samenwerking wordt onder andere gestreefd door:
a.      het bevorderen van de aaneensluiting van vrijzinnige protestanten zowel binnen de Protestantse Kerk in Nederland als     daarbuiten al dan niet met geestverwanten in plaatselijke verenigingen;
b.      het geven van voorlichting en begeleiding aan de leden en aan geestverwanten in het algemeen, alsmede het daartoe uitgeven en verspreiden van periodieken en andere geschriften;
c.       het samenwerken met provinciale verenigingen, plaatselijke verenigingen, kerkelijke gemeenten en andere aangesloten organisaties;
d.      het instellen van commissies met bijzondere taken;
e.      het houden van samenkomsten;
f.       het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met geestverwante organisaties in Nederland en daarbuiten;
g.      het bevorderen van:
-        het geven van godsdienstonderwijs;
-        aansluiting van gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland en andere groeperingen.

Beleidsplan
Link naar het Beleidsplan

Bestuur: 

 • A.B. Liebich, voorzitter
 • K.M.  Bakker, secretaris
 • A.F.R. van der Meiden, penningmeester
 • E.N.A. van Essen, algemeen lid
 • W.C.M. Jumelet, algemeen lid
 • A. Trox, algemeen lid
 • N. Vreugdenhil, algemeen lid
 • A.A. van West, algemeen lid

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.
Voor het beloningsbeleid van het personeel  geldt de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland'.

Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording 2017

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u op de

NIEUWSBRIEF

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht                       
030-8801497
info@vrijzinnig.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

twitter310facebook

   

 Agenda

17 Nov 2018
Den Haag Houtrustkerk

Lezing 'Donald Trump, God en de waarheid'


18 Nov 2018
Grote Kerk, Lekkerkerk

Voorstelling 'De stem van zand en sterren'


22 Nov 2018
Oudshoornse Kerk

Lezing 'Krachtmeting kunstenaar en religie'


Column

 • Column: Vergeten martelaar

  Naar aanleiding van het laatste nieuws over de moord op de IKON-journalisten in 1981, dacht Karl van Klaveren weer aan ruim dertig jaar geleden.