ANBI-gegevens VVP Winschoten/Scheemda

Naam: Vereniging van Vrijzinnig Protestanten, afdeling Winschoten / Scheemda e.o.
RSIN : 806123151
Kamer van Koophandel: 40037684
Postadres : dit is gelijk aan het bezoek adres
Bezoekadres: Slochterstraat 14, 9635 BM  Noordbroek
e-mail: schotsman@planet.nl

Doelstelling:
De vereniging heeft tot doel om door samenwerking het vrijzinnig protestants geloof in en om Winschoten / Scheemda e.o. levende te houden en te stimuleren.

Beleidsplan:
De vereniging realiseert haar doelen door:
- kerkdiensten te organiseren in de Torenstraatkerk te Scheemda
- het samenwerken met andere verenigingen
- het organiseren van activiteiten voor leden van de vereniging, zoals maaltijden en lezingen
- het twee maandelijks uitbrengen van het “Mededelingenblad”
- deelname aan overleg op Provinciaal niveau
- organiseren van een gespreksgroep

Bestuur:
voorzitter : Machteld van Delden
penningmeester: Gerard Bosklopper
secretaris: Sannie Schotsman
vice-voorzitter: Gezinus Sloots
lid: Annie van Calker

Beloningsbeleid:
De bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarverslag

Jaarrekening